easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

EF Education för vuxna och företag

EF Education för vuxna och företag

I:15

11487 Stockholm
Sweden
www.ef.se

VÄRLDSLEDANDE INOM SPRÅKUTBILDNING

EF är den enda aktör som kan erbjuda företag kompletta lösningar för språkträning, oavsett behov och språk.

INDIVIDENS BEHOV ÄR AVGÖRANDE
Anställda är upptagna, har skilda erfarenheter och lär på olika sätt. Vilka strategier som är mest effektiva för språkinlärning är personligt och kan skilja stort från elev till elev. Därför är våra program utformade för att kunna anpassas till individers specifika behov, med möjligheter till allt från intensivkurser utomlands, kurser på ert kontor, lärarledda virtuella kurser till självstudier online.

Vi erbjuder språkkurser som fokuserar på exakta koncept och termer som som behövs för att lyckas i din bransch. Det innebär att studenter kan skräddarsy sin kurs till deras specifika bransch och kombinera med andra specialämnes kurser.

Få en introduktion till vår senaste och moderna språkkurs EF Professional här: https://youtu.be/rns5u8KxlcY
Få en introduktion till världens främsta lärarledda virtuella kurs här: https://youtu.be/-5FK-LMrwCA

Produkter