easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

JobMatch Sweden AB

JobMatch Sweden AB

H:05

41263 Göteborg
Sweden
www.jobmatchtalent.com/sv

JobMatch Sweden är ett svenskt företag som säljer och utvecklar tester för rekrytering och utveckling.
Besök oss i monter H:05!

JobMatch testsystem marknadsförs i Sverige av JobMatch Sweden AB samt av licensierade partners. Sedan år 2000 har vi genomfört mer än 80 000 tester för våra användare, vilka återfinns inom alla möjliga områden inom såväl den privata som offentliga sektorn. JobMatch Talent marknadsförs även genom partners i Danmark och Tyskland och går att göra på 10 olika språk.

Tillsammans har vi en mycket välgrundad och bred erfarenhet inom rekrytering, psykologi, samarbete och utveckling av medarbetare och ledare.

Vi har alla ett gemensamt intresse av och sätter stort värde på att kunna hjälpa medarbetare, företag och verksamheter till en positiv utveckling.

Besök gärna vår hemsida för mer information om oss: www.jobmatchtalent.com

Produkter

Produktnyheter

 • JobMatch Talent certifierat på nytt av DNV-GL

  Det finns idag ett antal personlighetstester som är certifierade för den svenska marknaden, men bara ett som har certifierats utifrån kriteriet att kunna predicera arbetsprestation. För andra gången har JobMatch Talent nu godkänts av DNV-GL.

  – Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel för oss. Alla myndigheter, kommuner och företag kan vara säkra på att JobMatch Talent hjälper dem rekrytera rätt personer till rätt positioner, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

  https://www.jobmatchtalent.com/sv/2018/09/18/perso...

 • Ny studie bekräftar åter JobMatch Talents höga begreppsvaliditet

  En ny studie från forskare vid Göteborgs universitet visar återigen att JobMatch Talent har hög och väldefinierad dokumenterad begreppsvaliditet. Studien är en del av JobMatch Swedens kontinuerliga kvalitetssäkring.

  – Begreppsvaliditeten är en av de viktigaste faktorerna i ett personlighetstest eftersom den visar om testet mäter det som avses – i JobMatch Talents fall är det framtida arbetsprestation i en specifik yrkesroll, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

  https://www.jobmatchtalent.com/sv/2018/11/30/ny-st...