easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

Prevent-Arbetsmiljö i Samv Sv Näringsliv,Lo&Ptk

Prevent-Arbetsmiljö i Samv Sv Näringsliv,Lo&Ptk

I:04

10460 STOCKHOLM
Sweden
www.prevent.se

Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra.

Prevent vill inspirera och stödja arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete. Det gör vi genom att:
• informera om arbetsmiljöfrågor
• utbilda och genomföra seminarier runt om i landet
• ta fram enkla och användbara produkter och metoder.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK,
det vill säga arbetsgivare och fack tillsammans.
Besök www.prevent.se – kunskaper för en bättre arbetsdag!

Produkter