easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

SoftOne

SoftOne

G:02

10131 Stockholm
Sweden
https://www.softone.se/

1 SYSTEM FÖR SCHEMAPLANERING, TID & LÖN I MOLNET!

SoftOne GO är en helhetslösning för HR där alla moduler i systemet för Schemaplanering, Tid, och Lön är fullt integrerade. Modulerna kan även användas separat – men de stora besparingsvinsterna får man om man använder helheten.

SoftOne GO är molnbaserat vilket betyder att du får en driftsäker och kostnadseffektiv lösning med full tillgänglighet via dator, smartphone eller läsplatta - när helst du behöver det. Vi har idag många kunder inom dagligvaru- och detaljhandeln som med framgång använder SoftOne såsom Europamöbler och flertalet ICA butiker.

En databas – ett personregister med:
- Schemaplanering
- Tidrapportering
- Stämpelklocka (mjukvara)
- Mobilapp
- Lön (NYHET! )

MER OM SOFTONE
SoftOne utvecklar och säljer lösningar inom affärs- och personalsystem och stöttar våra kunder med support, konsulttjänster och outsourcing av lön. Vi erbjuder en moduluppbyggd molnlösning, vilket ger våra kunder en möjlighet att använda vår helhetslösning eller separata moduler.

För mer information se www.softone.se/branscher/handel

Produkter

Produktnyheter

 • Nya SoftOne GO affärssystem i molnet

  Nya SoftOne GO affärssystem i molnet

  http://www.softone.se

 • SoftOne Groups bokslut 2018 visar stabilitet och tillväxt

  Årsredovisningen beskriver 2018 års verksamhet, ett händelserikt år där utvecklingen följt våra prognoser. Den stabila affärsmodellen gör att SoftOne kunnat fortsätta att förstärka och investera i det egenutvecklade affärssystemet SoftOne GO. Med ett fokus på att leda digitaliseringsarbetet inom affärssystem har SoftOne tagit en ledande position inom valda segment.

 • SoftOne Group storsatsar på förstärkning av service och support till våra kunder

  Avdelningen för Service och Kvalitet ansvarar för den löpande supporten inom SoftOne Group. För att förkorta svarstider och utöka servicen till fler och mer krävande ärenden, förstärker vi teamet med fler duktiga produktspecialister.

  Som ett ytterligare steg i arbetet med att förstärka supporten kommer vi ändra öppettiderna. De nya öppettiderna är mellan 8.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00, det vill säga lunchstängt mellan 12.00-13.00. Givetvis tar den digitala servicen i form av Kundcenter och e-post emot ärenden dygnet runt. Med lunchstängt så undviker vi ”toppar” med långa svarstider och vi säkerställer full bemanning på ordinarie öppettider.

  ”Nu tar vi nästa steg med fler medarbetare och har målsättningen att såväl korta svarstider samt öka kompetensen och rådgivningen till våra kunder. Vår uppgift är givetvis även att arbeta proaktivt med nyckeltal och analyser för att hela tiden vara ett steg före i vår service till våra kunder”, säger Denho Bilir, Chef Service och Kvalitet.

 • SoftOne Group stärker sitt ledningssystem för informationssäkerhet ytterligare

  SoftOne Group har ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001 och certifierades under slutet av 2017. Nu har ledningssystemet för informationssäkerhet reviderats. Som ett resultat av revideringen stärkts säkerhetsrutinerna ytterligare enligt processen för upprätthållande av certifiering för ISO27001. Den årliga revisionen genomfördes under slutet av 2018 och godkändes formellt januari 2019.

  ”ISO27001-certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel som stödjer SoftOnes mål att få branschens mest nöjda kunder. Informationssäkerhet är något vi jobbar med systematiskt inom SoftOne Group. Vi förbättrar oss kontinuerligt och detta är av yttersta vikt med tanke på lagen enligt GDPR, men även rent generellt för våra kunders säkerhet. En molntjänst som SoftOne GO upprätthåller en betydligt högre säkerhet än mindre och medelstora företag förmår att åstadkomma med egna lokala system” säger Håkan Lord, CEO SoftOne Group.

  Läs mer: https://www.softone.se/om-oss/nyheter/

 • Tid och bemanning är komplext men kan ge stora vinster

  Planering och uppföljning av arbetstid är avgörande för varje företag. Med ett bristande systemstöd kan konsekvenserna bli allvarliga för såväl ledning som anställda. Håkan Lord, VD, SoftOne, kommer tillsammans med tid- och bemanningsexperten Anna Westerlind behandla de vanligaste utmaningarna inom tid- och lönehantering, och hur du löser dem.

  Hur underlaget för löner administreras kan se väldigt olika ut på olika företag. Underlaget baseras på många olika delar och rörliga poster som kan ställa till besvär om de inte hanteras korrekt. Vissa företag använder olika system för lön, tid och bemanning och har varit med om integrationsproblem mellan systemen. Anna Westerlind kommer belysa några av de vanligaste misstagen hon stött på under sina 20 år i branschen. Håkan Lord kommer att redovisa de tekniska möjligheterna som finns tillgängliga via molntjänster och visa på några av de stora monetära och administrativa vinster du kan göra.