easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

Promas i Stockholm AB

Promas i Stockholm AB

H:09

14175 Kungens Kurva
Sweden
www.promas.se

Promas startade 2003 och är idag en ledande aktör i Norden inom hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. MedPromasMetoden® erbjuder vi verktyg, utbildningar och föreläsningar inom våra huvudområden återhämtning, stresshantering och mental träning.

Promas forskningsråd är ett samarbete med ledande experter och forskare inom områden för mental träning, stresshantering och återhämtning, som säkerställer att vi alltid ligger i framkant i utvecklingen av PromasMetoden®. I Promas forskningsråd ingår Lars-Eric Uneståhl, Kerstin Uvnäs Moberg, Dan Hasson, Peter Währborg och Per Gärdsell.

Promas är rikstäckande i Sverige med huvudkontor i Göteborg.

Produkter