easyfairs

Fokusområde

Upptäck våra fokusområden

Chefer och ledare behöver smarta lösningar och produkter som underlättar deras arbete med att utveckla och leda personal. Därför samlar vi flera olika delar för att skapa en komplett mötesplats. Nedan presenterar vi 2019 års fokusområde. 

Utbildning & Digitalt lärande

Uppdateras om vad nyheterna inom kompetensutveckling och digitalt lärande är. Fokusområdet berör allt från utbildningslösningar, ledarskapsutbildning, grupputveckling, medarbetarens kompetensförsörjning och hur man som organisation kan effektiviseras, organiseras och utvecklas. 

Personalförmåner & företagstjänster

Under personalförmåner & företagstjänster hittar du lösningar som gör ditt företag till en attraktiv arbetsgivare. Till exempel leasing av företagsbil, personalgåvor, profilmaterial, mat och dryck.

Rekrytering & bemanning

På rekrytering och bemanning träffar du rekryteringsfirmor som hjälper dig med rekryteringsprocessen samt hantera  bemannings- och interimslösningar. Och går du i byta jobb tankar har du även möjlighet att träffa rekryterare med nästa chefsposition för just dig. 

Kontorslösningar

Det Nya Arbetslivet handlar om att se arbete som något du gör, inte en plats du går till. Att anamma ett modernt arbetssätt med hjälp av modern teknik. Här hittar du kontors - och tekniklösningar samt molntjänster för att främja bland annat ökad lönsamhet, digital mötesteknik, aktivitetbaserat kontorslandskap och lösningar som hjälper företag att inte vara kontorsbundna samt göra medarbetare flexibla oberoende av fysisk placering.

Friskvård & Hälsa

Gör ditt företag till en bättre arbetsgivare genom att förbättra medarbetarnas friskvård. Här hittar du produkter och tjänster som bidrar till arbetsmiljön på arbetsplatsen. Samt lösningar på konflikthantering, motion, träning samt förmåner så som gymkort, pensionslösningar och försäkringar till ditt företag. 

HR - Tech

I området HR-Tech samlar vi företag som fokuserar på teknologin som underlättar strukturen på olika typer av HR-arbete. Det kan vara allt från rena system till digitala verktyg. Hitta lösningar för personalplanering, talent management och verktyg för rekrytering (kompetenskartläggning, personlighetstest, kravprofiler), utbildning, lön och HR.

Jennie Gudmundsson

Let's talk!

Är du nyfiken på hur du kan bli en del av Personal & Chef? Kontakta Jennie Gudmundsson för information om hur det är att ställa ut eller hur vi kan hjälpa dig nå dina mål!


Jennie Gudmundsson

031- 89 41 09