easyfairs

Kompetensförsörjning i offentlig sektor

Kompetensförsörjning en framtidsfråga för staten

- hur löser vi den tillsammans?

Karin
Malin

Samarbete, inkludering och innovation. Det är tre centrala ingredienser för att ta sig an framtidens kompetensförsörjning för offentlig förvaltning. På denna workshop får du en inblick i några av Arbetsgivarverkets och Arbetsförmedlingens utvecklingsarbeten i frågan. 

Workshopen består av tre delar. En kunskapsdel där vi pratar om begreppet kompetens och vad det är som gör att vi ibland missar värdefull kompetens. Hur kan inkludering vara en strategi som gör verksamheten till vinnare? I den andra och tredje delen ger vi dig som deltagare möjlighet att prova på prototyper av tjänster som är under utveckling. Hur kan du som arbetsgivare bli mer konkret i vad du efterfrågor och hur kan du bredda möjligheterna att fånga rätt kompetens?

Konferensen arrangeras av Malin Remmerfors, Arbetsförmedlingen och Karin Åslund, Projektledare Skills 360, Arbetsgivarverket

Programpunkter

  • Det handlar om kompetens, inkludering och innovation – Kunskapsdel 
  • Från floskliga egenskaper till värdeskapande beteenden – en möjlig modell för att prioritera rätt kompetenser? – Workshopdel. 
  • Från tanke till handling  - hur får vi ett inkluderande synsätt att hända i praktiken? - Workshopdel.

Praktisk information
När: 21 februari 2019
Tid: 13.00-15.00
Var: Konferensrum E5, Kistamässan
Pris: 0 sek, men anmälan krävs. Anmäl dig på länken nedan. 

Hjärtligt välkommen!

arbetsgivarverket
jobba statligt
Arbetsformedlingen