easyfairs

Utställarkatalog

Utställarkatalog

Skellefteå Kulturhus

Skellefteå Kulturhus

C:02b

93185 Skellefteå
Sweden
http://visitskelleftea.se/

Skellefteå Convention Bureau hjälper dig att hitta de bästa alternativen för just ditt möte, säkerställer ledig kapacitet på och preliminärbokar boende, middag- och möteslokaler åt dig.
Kontakt: cecilia.frank@visitskelleftea.se.
Tel: 070- 870 7918

Kulturhuset och hotellet:
Mitt i centrala Skellefteå byggs just nu ett kulturhus med tillhörande hotell i 20 våningar. Kulturhuset är ett multifunktionellt och transformativt hus som möjliggör kulturverksamhet, evenemang och möten. Olika funktioner samnyttjar ytorna och skapar synergieffekter som ger en välbesökt byggnad med brett utbud och gediget program. Elite Hotels of Sweden ska driva hotell- och konferensverksamhet i huset. Kulturhuset och hotellet byggs i trä. Byggnaden knyter på så sätt an till Skellefteås historia som trästad och den starka lokala träindustrin. Den knyter också an till Skellefteås framtid, med kommunens högst ställda hållbarhetsmål och träbyggnadsstrategi.

Produkter