easyfairs

Utställarkatalog

Utställarkatalog

Visit Åland/Åland Convention Bureau

Visit Åland/Åland Convention Bureau

B:07

AX-22100 Mariehamn
Finland
www.visitaland.com/acb

Åland Convention Bureau gör det lättare att konferera på Åland. Som specialist på möten, konferenser och evenemang på Åland ger ÅCB dig neutral och kostnadsfri hjälp, när du planerar ett evenemang på Åland. Åland - the Island of Peace - passar så väl för nationella som internationella konferenser allt från 10 till 600 personer och för event under sommartid upp till 2000 personer.

Produktnyheter

  • Mötes -Ö

    Havsnära möten

  • Mötes -Ö

    Havsnära möten