Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

ESMP Digital Mediepartner AB

ESMP Digital Mediepartner AB

P:04

60002 NORRKÖPING
Sweden
www.DigitalPersonalhandbok.se

Personalhandboken är den handling som sammanfattar de regler och den kultur och de värderingar som råder i en organisation.
Personalhandboken är ett av de viktigaste verktygen företagsledningen har för att styra, kontrollera och leda verksamheten. Den är en viktig juridisk handling som alltid måste vara väl förankrad, uppdaterad och korrekt.

Produkter