Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

introDus

introDus

O:07

2900 Hellerup
Denmark
www.introdus.dk

introDus erbjuder en innovativ, användarvänlig och moln-baserad Pre & Onboarding-plattform som fungerar med alla HR-system.

Vi hjälper företag att ha nöjda och lyckligare medarbetare genom bättre integrering från påskrivning av kontrakt och under hela medarbetarens tid i företaget.
Bra Pre & Onboarding hjälper till att minimera det frekventa utbytet av anställda och accelererar "time-to-performance" kurvan med upp till 85%. Genom att fokusera på solid medarbetarkommunikation via vårt Onboarding-verktyg kan man öka med upp till 79% att medarbetare stannar kvar.
Efter att ha investerat kraftigt i rekryteringsprocessen saknar företagen ofta verktyg för snabb och smidig integrering. Detta resulterar i tidiga uppsägningar på grund av dålig förväntningsavstämning mellan företaget och den nya medarbetaren. Detta kan leda till höga kostnader i samband med återanställning. Nya studier visar att förlust av en anställd inom det första året kostar upp till 1,5X den årliga lönen.

Denna observation lyfter fram behovet av solida Pre & Onboarding-processer och verktyg. Kom förbi våran monter och se hur lätt det kan vara att vara effektivare.

Produkter