Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

Centrum För Högpresterande System- CHPS AB

Centrum För Högpresterande System- CHPS AB

I:16B

11734 STOCKHOLM
Sweden
http://chps.se/

CHPS är ett närverk av konsulter, flertalet med bakrund inom idrotten på högsta nivå. Vi har där gjort studier på högpresterande system och hittat gemensamma framgångsnycklar hos dem som klarar av att prestera på en hög nivå under lång tid. Dessa framgångsnycklar har vi sammanfattat i vårt sk “PLUS” som vi arbetar med som ett viktigt verktyg i utvecklingsprocesser. Våra spännande slutsatser från dessa studier tillsammans med vår expertis inom kommunikation och ledarskap ger oss möjlighet att erbjuda unika lösningar för modiga individer och organisationer som vill åstadkomma förändringar som håller över lång tid.

Produkter