Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

Compleo Individstöd

Compleo Individstöd

K:04

16753 Bromma
Sweden
www.compleo.se

Lösningsfokuserad arbetsrehabilitering
Samtalspartner med helhetsperspektiv
Individuellt och konkret stöd

Compleo erbjuder utredning, analys av arbetssituation, samordning och stöd i samband med arbetsrehabilitering och komplexa personalärenden med syfte att nå en hållbar lösning för såväl arbetsgivare som medarbetare.

Compleo Indidvidstöd AB är ett komplement till den egna HR-enheten/arbetsledningens insatser, till omställningsföretag och företagshälsovård.

Compleo Individstöd AB ingår i företagsgruppen Wilj AB där företagen har en gemensam värdegrund och drivs av att alla ska få en möjlighet att vara delaktiga i arbetslivet. Systerföretag inom gruppen är Misa AB, Misa Kompetens AB, Left is Right och Mellanmålet.

Compleo startades 2005 som en kompletterande verksamhet till Misa AB då företagen inom Misas nätverk efterfrågade ett stöd i att lösa komplexa personalärenden.

Våra konsulter har lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och av att vägleda såväl medarbetare som arbetsledning till att komma vidare ur en ohållbar situation. Vi gör en insats i ärenden där det är svårt att finna varaktighet och/eller förutsättningar att återgå till ordinarie arbete. Vi kan även hjälpa företag och organisationer att tillvarata sina medarbetares resurser och där det inte är möjligt, hitta lösningar som är godtagbara för båda parter.

Compleos konsulter är grundutbildade inom det beteendevetenskapliga området. Konsulterna har där utöver specialistkompetens inom neuropsykiatri, kognitiva funktionsnedsättningar, psykisk/social och fysisk hälsoproblematik.

Våra uppdragsgivare är privata företag, statliga myndigheter, departement, Landstinget, kommuner och organisationer samt omställningsföretag.