Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

Catalyst One Solutions

Catalyst One Solutions

M:01

65109 Karlstad
Sweden
https://catalystone.com/sv/

CatalystOne Solutions erbjuder moln-baserade lösningar inom Human Capital Management, inkluderande HR-administration, Talent & Performance Management, kompensation och kompetensutveckling. Vi verkar i Sverige, Norge, Danmark och Indien och är en ledande aktör inom segmentet medelstora bolag för den nordiska marknaden. Vi är dedikerade i vårt syfte att hjälpa våra kunder uppnå mätbara affärsresultat genom användande av vår programvara.

Vi utmärks som en leverantör med kundfokus utöver det vanliga, med programvara och applikationer som är lätta att använda och implementera. Den familjära miljö vi har bland våra medarbetare och kunder vittnar om den starka värdebaserade kultur CatalystOne bygger på.

Produkter

Produktnyheter

 • E-bok: En Guide till HR Masterdata

  HR Masterdata är nyckeln till effektiv och kvalitetssäkrad HR. Fullständig kontroll på lagrade personuppgifter är därtill ett måste för att svara upp mot kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket kräver ett säkert sätt att hantera all data kopplat till verksamhetens anställda.

  Denna e-bok är till för dig som HR-chef, IT-chef eller HR-systemansvarig som vill lära dig mer om fördelarna med en dedikerad HR Masterdata-lösning.

  http://content.catalystone.com/sv-se/hr_masterdata...

 • Video: En enklare arbetsvardag med CatalystOne HR-system

  Att information om de anställda, rapporter och analyser är lättillgängliga har en avgörande betydelse när viktiga beslut ska fattas. Introduktion för nyanställda, medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar och lönejusteringar är grundläggande ledarskaps- och HR-processer. Först när sådana är på plats kan ett strategiskt HR-arbete påbörjas.

  https://catalystone.com/sv/core-hr/

 • Video: CatalystOne Fast Feedback

  Att uppmuntra till feedback i organisationen har aldrig varit enklare: med några få klick kan du be om eller ge feedback till någon i din organisation.

 • Serneke valde CatalystOne som sin leverantör och partner HCM-system

  Det innovativa byggföretaget kommer att introducera en effektiv och modern plattform för alla sina HR-processer.

  Serneke är känt som ett av de snabbast växande företagen de senaste åren och har snabbt etablerat sig som den moderna utmanaren till traditionella byggföretag genom att fokusera på hållbarhet och modern teknik. Bolaget bestämde sig för att digitalisera sina HR-processer för att stödja tillväxten och valde för detta CatalystOne som leverantör.

  ”Vi gör vårt yttersta för att välja modern, effektiv och miljövänlig teknik för våra projekt baserat på välgrundade utvärderingar som balanserar miljö och ekonomiska överväganden. Dessa ambitioner sträcker sig till vår HR-funktion och vi hittade rätt match i CatalystOne, säger Human Resources Coordinator Lenka Altamirano från Serneke.

  Serneke sysselsätter cirka 1000 anställda i Sverige och förväntar sig en betydande tillväxt de närmaste åren. CatalystOne kommer att leverera Serneke ett molnbaserat HR-system för Core HR Management, Performance Management och Competence & Learning. När alla HR-processer finns på samma plattform kan Sernekes HR-team lägga mer tid på att utveckla medarbetare och organisationen och desto mindre tid på administration.

  https://catalystone.com/sv/serneke-valde-catalysto...

 • Lindab valde HR-system från CatalystOne

  När Lindab beslutade att investera i systemstöd för HR- och personalledningsprocesser gjordes en noggrann utvärdering av flertalet etablerade aktörer. Valet föll på den nordiskt ledande lösningen från CatalystOne.

  CatalystOnes lösning innefattar i en första implementeringsfas ca 1500 anställda, med fokus på utvecklingssamtal, kompetenshantering med learning, samt efterträdarplanering.

  – CatalystOne visade upp en flexibel produkt med god möjlighet att implementera de delar som passar våra behov just nu. Vi såg även fördelen med en lokal aktör som har användarvänliga och flexibla lösningar, eftersom det ger en större möjlighet till nära relation och framtida påverkan på produktutveckling, säger Fredrik Liedholm, Chefsjurist och HR-direktör.


  Läs fulla artikeln på hemsidan

  http://catalystone.com/sv/lindab-valde-hr-system-f...

 • Atrium Ljungberg valde HR-system från CatalystOne för sina processer inom Performance & Talent Management

  En investering i modernt HR-system fanns med i planerna redan när Atrium Ljungberg påbörjade sitt arbete med att förbättra organisationens medarbetar- och ledarskapsprocesser. När tiden var inne för att digitalisera processerna, föll valet på CatalystOne.

  Atrium Ljungberg påbörjade för drygt 4 år sedan arbetet med att få nya strukturerade processer för målsättning och uppföljning på plats genom ett tydligare ledar- och medarbetarskap. En stor del av detta arbete ägnades åt ledarskapsutveckling. När organisationen kände sig mogen började man titta på systemstöd för att ytterligare kunna optimera sina medarbetar- och ledarskapsprocesser.

  – Vi ville förenkla och förtydliga processen och även utöka möjligheten att använda oss av data, inte minst för att kunna identifiera kompetensgap och enklare kunna se över vilka behoven är, såväl på strategisk som individuell nivå. Eftersom vi växer och planerar att fortsätta växa, blir det viktigt för oss att utveckla rätt kompetens. Detta blir enklare med ett systemstöd, säger Atrium Ljungbergs HR-chef, Helena Martini.

  Atrium Ljungberg fastnade för CatalystOne genom en av CatalystOne:s nöjda referenskunder, som under ett frukostseminarium delade med sig av sina erfarenheter och tillvägagångssätt.


  Läs hela artikeln på hemsidan

  http://catalystone.com/sv/atrium-ljungberg-valde-h...

 • Bambora valde CatalystOne som stöd vid tillväxt och kulturbyggande

  I takt med Bamboras starka tillväxt, ställs allt högre krav på organisationen att få ihop bolagets olika lösningar, förvärv och anställda. När de beslutade sig för att införa ett modernt och molnbaserat HR-system föll leverantörsvalet på CatalystOne.

  Bambora har under kort tid vuxit kraftigt, både genom bolagsförvärv och organisk tillväxt. I takt med denna expansion uppstod det ganska snart ett starkt behov av en samlad översikt och systematiska processer för att bygga, förankra och följa upp koncernens kultur och värderingar. Därtill växte efterfrågan på systemstöd för att enklare kunna koppla ersättningar och bonusutbetalningar mot prestation och individuell måluppfyllnad. Den initiala efterfrågan på systemstöd gällde därför 360-feedback och hantering av lönerevision.

  I takt med att behoven konkretiserades, utvidgades så småningom efterfrågan på systemstöd till att även innefatta koncernens hantering av personaldata.

  “Vi önskade stöd för hantering av personaldata för att bättre och enklare kunna hålla den uppdaterad samt frigöra administrativ tid. Vi eftersträvar enkelhet i allt vi gör, en ståndpunkt som utgör en del av våra grundvärderingar. Mot denna bakgrund bedömde vi CatalystOne vara en attraktiv lösning, som med ett intuitivt och avskalat gränssnitt blir enkelt att arbeta i” säger Bamboras HR-chef, Antonia Brandberg.


  Läs hela artikeln på hemsidan

  http://catalystone.com/sv/bambora-valde-catalyston...

 • Forsen valde CatalystOne systemstöd för sina talent management-processer

  När Forsen skulle ta sin satsning på talent management till nästa nivå, genom att digitalisera processerna, blev CatalystOne det slutgiltiga valet efter en mycket noggrann utvärderingsprocess.

  För bygg- och projektledningsföretaget, Forsen, var det ett naturligt steg att digitalisera sina arbetsprocesser kring talent management, med utvecklingssamtal i spetsen. Efter en lång inköpsprocess, där man bla. tvingades avbryta ett första leverantörssamarbete och börja om på nytt, föll det slutgiltiga valet på CatalystOne.

  – Det blev under processens gång tydligt för oss hur viktigt det var med en leverantör med lokal närvaro berättar Caroline Redare, HR-chef på Forsen. CatalystOne, som är ett nordiskt bolag, gav med sin kompetens och lokala närvaro ett starkt och förtroendeingivande intryck, fortsätter Caroline.


  Läs hela artikeln på hemsidan

  http://catalystone.com/sv/forsen-valde-catalystone...

 • SATS ELIXIA valde CatalystOne som leverantör av sitt nya HR-system

  SATS ELIXIA är Nordens största träningskedja med cirka 7500 anställda och 160 träningscenter. Företaget är ett resultat av fusionen mellan SATS och ELIXIA under 2014. Integrationsprocessen är genomförd, och nu etableras ett gemensamt HRM-system från CatalystOne för att standardisera och effektivisera verksamhetens hantering av data och ledningsprocesser.

  – Långsiktigt ser vi många möjligheter och har höga ambitioner med vårt nya HRM-system från CatalystOne, säger Knut Sandvold, HR-direktör på SATS ELIXIA. Ur ett kortare perspektiv börjar vi med att ta tag i de områden vi upplever är viktigast och som ger tydliga effekter.

  Det viktigaste är att skapa en ny lösning för HR Masterdata för att säkerställa hög datakvalitet, effektiva arbetsprocesser – speciellt för platscheferna, att skapa automatiserade dataflöden mellan olika system samt bra rapportering / analysmöjligheter. Därefter ska SATS ELIXIA Academy, som arrangerar hundratals interna kurser varje år, få en lösning för kursadministration implementerad. Därtill ska medarbetarnas kompetens kartläggas och personliga tränares kompetensprofiler ska kunna publiceras på SATS ELIXIAs webbplatser för att förbättra erbjudandet till kunderna.

  På längre sikt är tanken att hantera flera ledningsprocesser via digitalt stöd från CatalystOne, såsom medarbetar- och utvecklingssamtal samt medarbetarundersökningar.

  – Utöver att hitta en lämplig, funktionell och teknisk lösning önskade vi inleda ett samarbete med en leverantör som är nära, flexibel, tillgänglig och lyhörd. Detta fann vi i CatalystOne Solutions, avslutar Knut Sandvold.

  http://catalystone.com/sv/sats-elixia-valde-cataly...