Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

SPARRINGPARTNER SWEDEN AB

SPARRINGPARTNER SWEDEN AB

I:16A

11264 STOCKHOLM
Sverige
www.sparringpartner.one

Vi laddar er organisation!

Tecknar din organisation regelmässiga underhålls- och supportavtal när ni investerar i dyra, verksamhetskritiska maskiner och it-system? Vi ger er motsvarande möjlighet när det gäller den viktigaste och mest svårersättliga tillgången av alla – Er personal. Detta gör vi med hjälp av två produkter; Energitanken & PDP, som på olika sätt syftar till att era medarbetare och chefer kommer uppleva mindre missnöje och stress och ökad känsla av att göra det man verkligen ska och är ämnad för. En mental energiinvestering för både individen och företaget. Vi laddar helt enkelt upp er organisation!


Vår nya prenumerationstjänst energitanken® ger er en egen oberoende sparringpartner på plats för individuella 25-minuterssessioner med medarbetare och chefer. Där hanteras det som minskar motivation eller energi. Er egen sparringpartner kommer att utifrån individens behov och utmaningar använda beprövade verktyg.

Vår andra produkt PDP® är ett väl beprövat digitalt integrerat managementsystem för individutveckling, urval, rekrytering och teamuppbyggnad. PDP har använts i USA sedan 1976 och Sparringpartner är nu stolt över att presentera den på den svenska marknaden.

Välkommen till monter I: 16A för att se vad vi kan hjälpa dig och ditt företag med!Produkter

Produktnyheter

 • PDP® (Professional Dynametrics Programs)

  Ger er rätt person på rätt plats med rätt resultat!

  Håller du med om att av alla företagstillgångar representerar personalen vanligtvis det största värdet? Att de med den kunskap de har också är svårast att ersätta? Att hitta rätt personer för att sedan utveckla, motivera och behålla dem är en ständig utmaning. För att hjälpa dig och dina kollegor med detta ständigt pågående arbete är vi stolta över att som första konsult i Sverige kunna erbjuda er ledningsverktyget PDP® (Professional Dynametrics Programs).

  PDP är ett digitalt integrerat managementsystem som innehåller tre delar, JobScan®, ProScan® och TeamScan®. Det är också ett verktyg som för bästa effekt ska implementeras hos er, direkt i ditt företag. Vi ger er den utbildning ni behöver (2 dagar) och sedan slipper ni vara beroende av konsulter och kan med hjälp av PDPs olika delar själva hantera och optimera personalen avseende individutveckling, rekrytering och teamuppbyggnad.

  Grunden görs i ProScan, som är den enkät som skapar tre olika profilbilder av personen; Grundjaget, med grundläggande föredragna beteenden som visar personens styrkor, Måljaget, som visar en beteendesträvan med grund i omgivningen och Upplevda jaget, hur personen uppfattas av andra. Genom dessa profilbilder kan vi förutse hur personen kommer att bete sig i olika situationer. ProScan är det enda verktyget på marknaden som visar inte bara individens styrkor, beteende, kommunikationssätt och beslutsmetod, utan också energinivå. Både den naturligt medfödda energinivån, den energistil som används för att genomföra uppgifter och den energi som finns tillgänglig här och nu. Med hjälp av profilen ser vi hur mycket energitapp som finns och kan utforska vilka stressorer som orsakar energidränaget.

  Via resultatet från ProScan går det sedan lätt att sätta ihop profilbilderna och få fram ett teamresultat, TeamScan, som grund för att arbeta vidare med utvecklingen av teamet eller hela organisationen.

  Med JobScan i rekryteringen kan en online-enkät som skapar en så kallad Jobbprofil kombineras med eventuella ProScans från befintliga medarbetare med ”rätt” beteende för tjänsten. På så sätt erhålls en ”drömjobbprofil” som den sökandes ProScan sedan kan jämföras mot. Då blir det lätt att välja rätt!

  PDP är evidensbaserat och bygger på statistik från fler än 5 miljoner deltagare som använt och utvärderat det med otroliga resultat. Hela 96% av de som använt verktyget anser att utfallet stämmer överens med den de upplever sig vara. PDP utvecklades i USA redan på 70-talet och har använts och utvecklats sedan dess. Om du tror på vetenskap och statistik är detta ett verktyg för dig!
  PDP systemet gör det möjligt att få fram det bästa i alla människor på varje nivå i organisationen- från ledningsgrupp till linjemedarbetare. Genom att förstå människor kommer du att förbättra dina rekryteringsmetoder, behålla din personal, bygga toppteam och samtidigt leda effektivt. PDP är genom tester bevisat effektiv för att hjälpa ditt företag producera mätbara resultat och få en hög avkastning på din mest värdefulla resurs – din personal.

  http://sparringpartner.one/pdp-%20tillfällig/index...

 • energitanken®

  Vi laddar er organisation!

  Vet du hur många i er personal som inte presterar så bra som de skulle kunna göra? Hur många som är omotiverade? Missnöjda? Stressade? Kan du med handen på hjärtat säga att alla i er personalstyrka är så motiverade och engagerade som du skulle vilja?

  Du är inte ensam! Lite fakta som fått oss på Sparringpartner att skapa vår produkt energitanken® är bland annat Feelgoods Jobbhälsorapport 2017 som visar att det samlade produktionsbortfallet är tre gånger så stort som EN faktisk sjukfrånvaro i en organisation. Tre gånger så stort!

  Främst handlar detta om den psykosociala arbetsmiljön, där undersökningen också visar att skillnaderna i upplevelse av just arbetsmiljön är större inom en organisation än mellan organisationer. Alla upplever vad som sker på en arbetsplats på olika sätt. Det kan räcka med en person som inte trivs för att skapa en dålig psykosocial arbetsmiljö för många andra kollegor. Dessutom har under lång tid sjukskrivningstalen för psykosocial ohälsa ökat. Så det finns en stor potential i att investera i enskilda medarbetares hälsa, motivation och engagemang.

  På Sparringpartner tror vi därför på individuella sparringsessioner både för medarbetare och chefer. Alla behöver lite hjälp med motivation, utmaningar och upplevt jobbiga kollegor ibland. Tillfällen när, med en sparringpartner på plats, var och ens behov av stöd just då kan mötas och lämpliga lösningar utarbetas. Vi kan hjälpa dig och dina anställda. Antingen med nya perspektiv eller att ta de första stegen mot att faktiskt förändra situationen.

  Hur gör vi praktiskt?

  Vår prenumerationstjänst energitanken® ger er en egen oberoende sparringpartner på plats för individuella 25-minuterssessioner med medarbetare och chefer. Där hanteras den anställdes upplevda utmaning eller behov. Sparringpartnern möter individen med 1) samtal 2) olika praktiska verktyg och 3) personligt kopplade strategier, vilket ger stöd i den aktuella situationen. De verktyg som erhålls bildar tillsammans en energitank för medarbetaren som kan tas i bruk för framtida svårigheter.

  Energitanken® är kort sagt personlig utveckling i chefs- och medarbetarrollen, ute på din arbetsplats när det behövs och med det som behövs. Utan tidsspillan för att åka någon annanstans.

  Varmt välkommen till monter I:16A!

  boll-d73ab5.pdf

  http://sparringpartner.one/energitanken/index.html