Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

Riksförbundet Hjärnkoll

Riksförbundet Hjärnkoll

J:12

12163 Johanneshov
Sweden
www.hjarnkoll.se

Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Kärnan i Hjärnkoll är våra ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De föreläser om sina upplevelser och bidrar till att öka öppenheten om psykisk ohälsa. Läs mer om vår verksamhet och hur du kan boka en ambassadör på www.hjarnkoll.se