Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

Military Work I Sverige AB

Military Work I Sverige AB

M:05

11411 Stockholm
Sweden
www.militarywork.se

Bemanning och Rekrytering

Military Work vänder sig till arbetsgivare som ser fördelen med att kort- eller långsiktigt engagera pålitliga människor med hög arbetskapacitet. Försvarsmakten ger sina anställda unika kompetenser och erfarenheter. Military Work hjälper individen att få maximal utväxling av sin bakgrund på civil arbetsmarknad och maximal utväxling av sina civila erfarenheter i sin roll i Försvarsmakten. Kunden som väljer att hyra konsulter eller rekrytera personal genom Military Work är den som vill dra fördel av de många och flexibla lösningar vi erbjuder, och samtidigt söker högt motiverad och kompetent personal.

Military Works erbjudande är baserat på flexibla lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Eftersom den personal vi erbjuder har testats, tränats och utbildats inom Försvarsmakten kan vi erbjuda drivna, arbetsvilliga och särskilt dugliga individer. Många av de som genomgått utbildning och en karriär inom Försvarsmakten har särskilda kompetenser, och det som de alla har gemensamt är den grund av disciplin och problemlösningsinriktning som deras erfarenheter och träning givit dem.

I dagens försvarsmakt verkar många deltidsanställda som med fördel kan kombinera sin militära karriär med en civil dito. Military Work verkar för bättre förutsättningar på den civila arbetsmarknaden för alla som genomgått utbildning och/eller en karriär inom försvarsmakten.

Produkter