Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

Niana

Niana

K:06

16440 Kista
Sverige
www.niana.se

Niana: Genom företagsfriskvård så skapar man produktiva medarbetare och en välmående personal

Niana arbetar utifrån övertygelsen om att en investering i medarbetarnas hälsa, lägger grunden för en framgångsrik och välmående arbetsplats. Ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Här finns hela verktygslådan inom företagsfriskvård.

Vi levererar där du finns. I hela Sverige. Kom och träffa oss!

Curando:
Genom Curando kan vi erbjuda våra kunder en mängd olika friskvårdstjänster, även tjänster inom företagshälsovård. Curando levererar smarta, digitala bastjänster inom företagshälsa. Deras IT-portal, Healthplace, erbjuder bland annat digital sjuk-och friskanmälan, rådgivning av sjuksköterska, e-learning och en smart IT-baserad arbetsmiljöchecklista. Därigenom får ni som företag enkelt en större inblick i er organisations hälsostatus. Vi förenklar ert administrationsarbete, vi hjälper till med konkreta råd för åtgärder och mycket mera. Curando erbjuder också fysisk leverans genom ett stort nätverk av underleverantörer.

Tillsammans kompletterar Niana och Curando varandra optimalt och vi kan därigenom erbjuda er de bästa hälsofrämjande-och rehabiliterande insatserna på marknaden inom friskvård och hälsa, både fysiskt och digitalt.

Produkter