Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

Niana

Niana

K:06

16440 Kista
Sweden
www.niana.se

Niana: Genom företagsfriskvård så skapar man produktiva medarbetare och en välmående personal

Niana arbetar utifrån övertygelsen om att en investering i medarbetarnas hälsa, lägger grunden för en framgångsrik och välmående arbetsplats. Ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Här finns hela verktygslådan inom företagsfriskvård.

Vi levererar där du finns. I hela Sverige. Kom och träffa oss!

Curando:
Genom Curando kan vi erbjuda våra kunder en mängd olika friskvårdstjänster, även tjänster inom företagshälsovård. Curando levererar smarta, digitala bastjänster inom företagshälsa. Deras IT-portal, Healthplace, erbjuder bland annat digital sjuk-och friskanmälan, rådgivning av sjuksköterska, e-learning och en smart IT-baserad arbetsmiljöchecklista. Därigenom får ni som företag enkelt en större inblick i er organisations hälsostatus. Vi förenklar ert administrationsarbete, vi hjälper till med konkreta råd för åtgärder och mycket mera. Curando erbjuder också fysisk leverans genom ett stort nätverk av underleverantörer.

Tillsammans kompletterar Niana och Curando varandra optimalt och vi kan därigenom erbjuda er de bästa hälsofrämjande-och rehabiliterande insatserna på marknaden inom friskvård och hälsa, både fysiskt och digitalt.

Produkter

Produktnyheter

 • Peak utbildning i Wellnesmanagement

  Peakutbildning för att optimera energi i företag och på individnivå.Att bibehålla personalen personalen frisk är ett måste i dag , för att kunna hålla i ett långsiktigt fungerande produktivt och lönsamt företag.Peak är en inspirationsutbildning för dig som är chef/ ledare och nyfiken på hur du kan utveckla ditt självledarskap till nästa nivå.Den ger en grundläggande kunskap från forskning inom positiv psykologi samt konkreta idéer, tips och exempel på vad du/ni kan göra för att hämta energi och öka kraften i vardagen.
  Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan. För att uppnå våra mål och prestera optimalt krävs energi. Det är därför viktigt att vi utvecklar våra ”muskler” i fyra områden: Kroppen, Tanken, Känslan, och Själen.Syftet är att ge en tankeväckande, inspirerande, energiinjektion på ett underhållande sätt.
  Utbildningen utgår ifrån allt från halvdag till heldagar på arbetsplatsen eller på kursgård.
  Vi utbildar ledningen samt alla chefer i Energi modellen ”Peak” samt inspirerar sambandet mellan ekonomi och hälsa i ett ledarskapsperspektiv.

  www.niana.se