Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

Axintor AB

Axintor AB

M:04

19254 Sollentuna
Sweden
www.axintor.se

Axintor stödjer offentlig sektor, företag och andra organisationer med digitalisering av verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.

Vi erbjuder den danska lösningen SafetyNet, den ledande arbetsmiljöportalen i Danmark som möjliggör registrering, rapportering och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i din organisation. Verktyget är ett komplett modulbaserat system för organisationens HR- och arbetsmiljöarbete och omfattar moduler för hantering av bland annat avvikelser/olyckor/tillbud och handlingsplan, samt kartläggningsmoduler för medarbetar-, kund- och leverantörsundersökningar, chefsutvärdering och digitala checklistor såsom riskbedömningar, skyddsronder, egenkontroll, brandskydd.

Med SafetyNet sker registrering direkt digitalt och därmed undviks manuellt dubbelarbete, säkerställs kvalitet och information samlas på ett ställe.

16 av de 20 största kommunerna, 80 % av alla landsting och 20 % av de stora danska bolagen i Danmark använder sig av SafetyNet för sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Produkter

Produktnyheter

 • BESTSELLER väljer SafetyNet för det systematiska arbetsmiljöarbetet

  BESTSELLER med 15.000 medarbetare väljer SafetyNet moduler för olycka & tillbud, arbetsplatsutvärdering och handlingsplaner som plattform för sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

  BESTSELLER är ett danskt företag som formger och säljer kläder och accessoarer till barn och unga. Företaget producerar bland annat Vero Moda, ONLY, "VILA", "name it" och Jack & Jones.

  http://www.axintor.se/news/bestseller-valjer-safet...

 • SafetyNet app med GPS funktionalitet

  GPS funktionalitet i SafetyNet har tagits fram i nära samarbete med Danska Banverket vilket innebär att gps position registreras när ett ärende eller en digital checklista skickas in. Den nya funktionaliteten underlättar att hitta tillbaks till platsen för ärendet vilket sparar tid och underlättar åtgärd.

  SafetyNets app används för enkel registrering av samtliga SafetyNets moduler vilket inkluderar ärendehantering, olycka & tillbud, handlingsplan, medarbetarenkäter, chefsutvärdering, kompetenskartläggning, kundundersökningar och försäkringsadministration.

  SafetyNets App finns för Android och iOS med offline funktionalitet med möjlighet att infoga bilder och video.

 • Hillerød kommun väljer SafetyNet för sitt systematiska arbetsmiljöarbete

  Efter en lång utvärdering och urvalsprocess har Hillerød valt SafetyNet. I första fasen har Hillerød kommun valt att implementera SafetyNets Olycka / Tilbud och Handlingsplaner.

  SafetyNet ger alla anställda i Hillerød kommun en enkel tillgång till att registrera olyckor och tillbud på på arbetsplatsen direkt på sin telefon med SafetyNets app. SafetyNet kommer att vara en viktig del av förebyggande arbetsmiljöarbete i Hillerød kommun.

 • Köpenhamns kommun väljer SafetyNet för sitt systematiska arbetsmiljöarbete

  Socialförvaltningen i Köpenhamns kommun bygger ut sin SafetyNet lösning med registrering av säkerhetsbrister. Det är en extra insats i det systematiska arbetsmiljöarbetet där verksamheten löpande förbättras för att skapa en trygg och säker arbetsplats för sina medarbetare.

  http://www.axintor.se/news/kopenhamns-kommun-valje...