Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

En mänskligare arbetsplats

En mänskligare arbetsplats

J:13

12163 JOHANNESHOV
Sweden
www.attention.se

För en mänskligare arbetsplats våga fråga hur din personal mår!

Du som chef har en stor möjlighet att påverka din personals mående genom den vardagliga dialogen. Våga fråga din personal hur de mår och vad de behöver för att fungera på jobbet. Det behöver inte vara svårare än det. Idag finns det lösningar på det mesta så länge man pratar med vandra och har en god dialog. Förebyggandearbetet handlar mycket om medmänsklighet och förtroende. I dialogen kan det komma fram att personalen har behov av hjälpmedel eller stöd med prioriteringar eller extra tid att skriva ihop en text. Enkla anpassningar som inte kräver så mycket mer än det du redan än van att ge som chef. Och ibland kan det behövas fyllas på med ny kunskap kring diagnoser för att man som chef ska få en djupare förståelse för personalens olika funktionssätt. Vi har kunskapen och vi jobbar för en människligare arbetsplats.
Riksförbundet Attention och Dyslexiförbundet

ADHD på jobbet är ett Arvsfondsprojekt som drivs av Riksförbundet Attention.
Projektet vill öka kunskapen om ADHD på arbetsplatserna och göra arbetsgivare uppmärksamma på drivkrafterna hos medarbetare med ADHD. Riksförbundet Attention är en ideell organisation med över 15 500 medlemmar i hela landet. Vi driver frågor om NPF ( neuropsykiatriska funktionsvariationer) inom områden Arbetsliv, skola, vård och anhörigfrågor.


Orden på jobbet tar reda på hur läsning, skrivning och sifferhantering praktiskt går till på dagens arbetsplatser. Vi producerar filmer, som finns här på hemsidan. Projektet ska leda fram till en handlingsplan, som kan hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att hitta bra strategier för att hantera dyslexi och dyskalkyli i arbetslivet.Orden på jobbet finansieras av Arvsfonden och drivs av Dyllexiförbundet.

Dyslexiförbundet arbetar för att förbättra livsvillkoren för alla med läs- och skriv- eller räknesvårigheter. Det gör vi genom olika intressepolitiska insatser, genom informations- och utbildningsaktiviteter, samt stöd- och rådgivningsverksamhet