Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

Sodexo Pass Sweden AB

Sodexo Pass Sweden AB

K:10

11135 Stockholm
Sweden
www.lunchkultur.se

Vi vill bidra till ökat välmående i Sverige!

Själva idén med vår verksamhet är att bidra till ökat välmående, ja faktiskt i hela Sverige. Först och främst hos de företag som satsar på en stark lunchkultur – vilket bidrar till minskad stress, bättre sömn och högre motivation som resultat. Det i sin tur ökar välmåendet hos företaget – med mer koncentrerade medarbetare som presterar bättre och har mindre sjukfrånvaro.

Produkter