Utställarkatalog

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Utställarkatalog

Simployer, NetCompetence/Tholin & Larsson

Simployer, NetCompetence/Tholin & Larsson

I:16

40261 Göteborg
Sweden
tholin.se

Bättre ledarskap, trygga och engagerade anställda och en effektiv arbetsplats. Vår vision är att göra det enkelt att vara en god arbetsgivare.

Simployer är den modulbaserade produktportföljen med digitala HR-lösningar, speciellt utformade för att effektivisera och professionalisera interna rutiner och processer mellan medarbetare, chefer och HR. Allt för att ge verksamheter stöd i ledarskapet och optimala villkor för utveckling.

Alla våra HR-lösningar är grundade på solid, professionell kompetens och förankrade i svensk lagstiftning och best practice inom respektive område. Det gör att våra kunder alltid kan känna dig trygga i att den information de använder är uppdaterad och utformad på bästa möjliga sätt.

NetCompetence och Tholin & Larsson är en del av Infotjenesterkoncernen. Över 800 000 chefer och anställda använder dagligen Simployer för att förvalta och motivera sin viktigaste resurs - själva förutsättningen för utveckling och goda resultat: sina medarbetare.

Produkter