Konferens: Psykisk ohälsa

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Så hanterar och förebygger du som chef psykisk ohälsa

Välkommen på konferens om psykisk ohälsa den 21 februari, kl 13.00 på Kistamässan.

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan vara depression, ångest eller utmattningssyndrom, och andra typer av stressrelaterade besvär. Med det kan också ligga kränkningar, alkoholmissbruk och sexuella trakasserier bakom. På denna konferens lyfts ämnet av tre experter, programmet presenteras nedan. 

När: 21 februari, kl 13.00 - 15.00
Var: Konferensrum E5, nedervåningen på Kistamässan
Pris: Gratis, men kräver anmälan. 

Platserna till konferensen gick fort och den är nu fullbokad. 

13.00 - 13.40 | Per Larsson, Previa

Per Larsson

Kränkningar på arbetsplatsen

Många har berörts av #metoo uppropet som har växt som en löpeld efter avslöjanden om sextrakasserier, både i Sverige och internationellt. Rörelsen har också satt fokus på sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Den 31 mars 2016 trädde AFS: 2015:4 i kraft med tyngd på chefens utökade ansvar kring att motverka kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing och i syfte att minska den psykiska ohälsan på arbetsplatsen.

Per Larsson, Previas expert inom områdena krisstöd och kränkande behandling, har lång erfarenhet av ämnena på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå och håller i detta seminarium med fokus på hur du som ledare kan förebygga, upptäcka och hantera kränkningar, trakasserier och mobbing på arbetsplatsen.

13.40 - 14.20 | Magnus Nyqvist, Alna Sverige

Magnus

Hur mår dina medarbetare?

Var uppmärksam på signaler på att din medarbetare eller kollega inte mår bra! 


Vid ohälsa/stress finns det risk för självmedicinering av alkohol, läkemedel, spel, droger eller annat. En självmedicinering som riskerar att ge stora konsekvenser på arbetsplatsen. Lär dig, hur du kan identifiera de tidiga signalerna och förebygg ohälsa på din arbetsplats!

Magnus Nyqvist, områdesansvarig på Alna Sverige, pratar om hur signaler på ohälsa kan förebygga även skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, droger etc.

14.20 - 15.00 | Pia Jansson von Vultée, Munik

pia

Hur kartlägger vi psykosocial ohälsa och hur behandlar vi den?

Munik har genom vetenskapliga metoder tagit fram ett verktyg för att kartlägga psykosocial ohälsa. Kartläggningen är webbaserad. Resultatet visas direkt med ett mått på mental energi, risk för utmattning och arbetstillfredsställelse. Medarbetaren får sitt eget resultat direkt och arbetsgivare får resultaten grupperade, när kartläggningen är slut. Värden visas som staplar och gruppens spridning visas som en variansstapel. Dessutom identifieras de organisatoriska parametrar som skapar höga och låga psykosociala välbefinnanden. Munik är publicerat i en vetenskapligt granskat stor internationell tidskrift.

Munik har dessutom med Reteaming tagit fram ett rehabiliteringsprogram. En pilotstudie är nyligen publicerad i en vetenskapligt granskad tidskrift där vi kan påvisa att kombinationen Munik - Reteaming är ett effektivt verktyg för att förbättra det psykosociala välbefinnandet. Vi har följt en pilotgrupp bestående av 10 personer i riskzonensom rehabiliterats med Munik - Reteaming metoden och vi kunde efter rehabiliteringen påvisa en ökning av det psykosociala välbefinnandet med 18 %.