Varför ställa ut?

Boka din monter

Träffa rätt besökare och gör affärer!

Personal & Chef är en bred mötesplats som på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ger dig som utställare unika kontakter med företagsledare och beslutsfattare med personalansvar. Här träffar man chefer och ledare från både privat och offentlig sektor som aktivt söker konkreta lösningar, kunskap och verktyg som förenklar och effektiviserar deras dagliga arbete. Mässan är ett omvänt säljbesök – under två intensiva dagar träffar du lika många kunder som normalt tar flera månader att träffa. Ert deltagande blir mycket kostnadseffektivt och resultatskapande, allt till en låg kostnad.

5 anledningar varför just ni ska ställa ut på Personal & Chef

1. Säljevent...

... med fokus på affärer, nätverkande och det fysiska mötet mellan kund och leverantör. - Högt ROI

2. Framgång föder framgång

En bra mässa som attraherar många beslutsfattare. Här stärker ni ert varumärke och blir en starkare spelare i branschen. – Ta marknadsandelar

3. Tids- & kostnadseffektivt

Ni får fler affärer och leads på kortare tid! Personal & Chef är det mest tids- och kostnadseffektiva sättet att bearbeta nya prospekts och stärka relationen med befintliga kunder - Spara tid och tjäna pengar

4. Dyk upp och gör affärer direkt

Personal & Chef erbjuder mässdeltagandet som paketpris, här får du en färdigbyggd monter och marknadsföring. Bara att dyka upp på Kistamässan och göra affärer –Enkelt.

5. Kundbesök direkt i montern

Omvända kundbesök. - Kunden kommer till dig!

Våra besökare - dina potentiella kunder!

 • HR & Personalchef
 • Företagsledning
 • Ägare
 • VD

 • Ekonomichef
 • IT chef
 • Chef inom offentlig sektor
 • Marknadschef

 • Utbildningsansvarig
 • Övrig HR
 • Försäljningschef
 • Administrativ chef
 • Övriga chefer

statistik

NYHET INFÖR 2018: Ledarskap & Chef samt Education Tech

Let's talk!

Är du nyfiken på hur du kan bli en del av Personal & Chef 2018? Kontakta Jennie Gudmundsson för information om hur det är att ställa ut eller hur vi kan hjälpa dig nå dina mål!


Jennie Gudmundsson

031- 89 41 09