Fokusområden

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

Nyhet: Ledarskap & Chef samt Education Tech

Inför 2018 presenterar vi sex stycken fokusområden varav två är nya: Ledarskap & Chef samt Education Tech. Nedan kan du läsa mer om de olika områdena och var du och ditt företag passar bäst in. 


Ledarskap & chef

NYHET: Ledarskap & Chef i kommuner och landsting

Chefer och ledare i offentlig sektor möter många utmaningar man inte har i privat sektor. Detta kräver ett annorlunda tillvägagångssätt, även av leverantörer och partners till offentlig sektor. Här efterfrågas företag som har specifik kompetens att arbeta mot offentlig sektor för att hjälpa dessa att effektiviseras, digitaliseras och utvecklas.

education tech

NYHET: Education Tech

Erbjuder du produkter, tjänster eller teknik för innovativt lärande? Då ska du ställa ut på Education Tech! Hit kommer utbildningsansvariga och HR-chefer för att uppdateras inom kompetensutveckling och digitalt lärande. 

Fokusområdet berör allt från utbildningslösningar, ledarskapsutbildning, grupputveckling, medarbetarens kompetensförsörjning och hur man som organisation kan effektiviseras, organiseras och utvecklas. 

hr tech

HR - Tech Nordic

I området HR-Tech Nordic samlar vi företag som fokuserar på teknologin som underlättar strukturen på olika typer av HR-arbete. Det kan vara allt från rena system till digitala verktyg. Har du och ditt företag lösningar för personalplanering, talent management och verktyg för rekrytering (kompetenskartläggning, personlighetstest, kravprofiler), utbildning, lön och HR? Då passar du in perfekt på HR-Tech Nordic! 

 

 

Smart Rekrytering

Smart Rekrytering & Bemanning

Som utställare på Smart rekrytering och bemanning ger vi dig möjlighet att träffa företag som behöver hjälp både med sina rekryteringsprocesser samt bemannings- och interimslösningar. Dessutom kan ni fylla på er kandidatbas med kvalitativa kandidater.  

DNA

Det Nya Arbetslivet

Det Nya Arbetslivet handlar om att se arbete som något du gör, inte en plats du går till. Att anamma ett modernt arbetssätt med hjälp av modern teknik. Erbjuder du kontors - och tekniklösningar samt molntjänster för att främja bland annat ökad lönsamhet, digital mötesteknik, aktivitetbaserat kontorslandskap och lösningar som hjälper företag att inte vara kontorsbundna samt göra medarbetare flexibla oberoende av fysisk placering? Då är du välkommen som utställare här!

friskvård

Friskvård & Hälsa

Kan du och ditt företag hjälpa arbetsgivare och medarbetare mot en bättre hälsa? Erbjuder ni produkter och tjänster som bidrar till arbetsmiljön på arbetsplatsen, konflikthantering, motion, träning samt förmåner så som gymkort, pensionslösningar och försäkringar? Då är detta fokusområdet för er!

Let's talk!

Är du nyfiken på hur du kan bli en del av Personal & Chef 2018? Kontakta Evelina Holm för information om hur det är att ställa ut eller hur vi kan hjälpa dig nå dina mål!


Evelina Holm

031- 89 41 25