easyfairs

Varför ställa ut?

Träffa rätt besökare och gör affärer!

Personal & Chef är en bred mötesplats som på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ger utställarna unika kontakter med företagsledare och beslutsfattare med personalansvar. Här träffar man chefer och ledare från både privat och offentlig sektor som aktivt söker konkreta lösningar, kunskap och verktyg som förenklar och effektiviserar deras dagliga arbete. Mässan är ett omvänt säljbesök – under två intensiva dagar träffar du lika många kunder som normalt tar fl era månader att träffa. Ert deltagande blir mycket kostnadseffektivt och resultatskapande, allt till en låg kostnad.

95%
87%
88%

Nyheter inför 2017

HR Tech

NYHET: HR-TECH Nordic

HR-Tech Nordic är ett helt nytt område på mässan som fokuserar på Framtidens teknik inom framtidens HR. Som utställare ingår det även möjlighet att föreläsa om sitt system i ett av våra konferensrum.

Smart rekrytering

Smart Rekrytering

I vårt nya Smart Rekryteringsområde har ledande rekryterings & Bemanningsföretag möjlighet att boka en monter. Här träffar du chefer med rekryteringsbehov, samt fyller på med riktigt bra chefskandidater till kommande rekryteringar.