easyfairs

Business Case Arena

Business Case Arena är utställarnas egen scen. Här kan du lyssna på de senaste trenderna och innovationerna och du får möjlighet att veta lite mer om specifika företag. Vilka utställare som föreläser ser du nedan. Föreläsningarna sker på scen anslutning till mässgolvet. 

22 februari | 10.00 - 10.30

Sympa


Kundreferenser: Första året med Sympa

Vill du se vilka förändringar som ett HR-system kan ge redan efter första året? Gartner Finland har nyligen via en undersökning kartlagt vilka förändringar som HR och chefer noterat efter att de infört Sympas HR-system.  

23 februari | 10.00 - 10.30

Belbin


Rädda chefer får rädda medarbetare

Vissa chefer har en rädsla att marknadsföra sig själva. Det gör att de blir otydliga i sina budskap och tappar möjlighet att vara tillgängliga och lyssnande. Andra chefer är försiktiga och extremt lojala uppåt. De förringar sig själva och blir då i praktiken lägre värderade. Chefer uppfattas inte som kompetenta om inte deras kompetens syns. En arbetsinsats som är god talar inte för sig själv. Den behöver visas upp. 

Talare: Christer B Jansson, Belbin Sverige AB


22 februari | 10.45 - 11.15

Addskills


Framgång över tid

Verksamheter har inga idéer som ska förverkligas, det har människorna. Det är alla som arbetar i verksamheten som ska säkerställa att idéer blir till verklighet och uppnå önskad nytta. Inte bara en gång utan över tid. Samtidigt är många verksamheter idag mer komplext sammansatta än någonsin tidigare.  Detta medför stora krav på att ledning, ledare och medarbetare har förmågan att mötas och tillgodose de behov som uppstår i interaktionen mellan olika perspektiv. 

Föreläsaren Niklas Laudon har stärkt projektkulturen i hundratals verksamheter och tränat över 4500 personer från både nationella och internationella verksamheter i såväl offentlig som privat sektor. Niklas förenar ledning, ledare och medarbetare kring en gemensam helhetssyn på projekt och framgång för att göra det möjligt att lyckas över tid.

23 februari | 10.45 - 11.15

Bluegarden

 

Att mäta effekten av HR! 

HR-chefer är ofta bra på att förklara nyttan med investeringar i HR. Men samtidigt är det väldigt få som metodiskt mäter och följer upp HR i reda nyckeltal. Under detta seminarie får vi inblick i några verksamheter där man definierat affärsnyttan med HR. Vi ger också tips hur du kan räkna på ROI (Return On Investment) på lön- och HR-system. 

Seminariehållare: Roger Karlsson, Marknadschef Bluegarden

 


22 februari | 11.30 - 12.00

syrsab


Vi hjälper chefer sätta rätt lön!

Sysarbs VD Daniel Edenholm presenterar vårt nya, unika verktyg för en sammanhållen process gällande lönebildning.

23 februari | 11.30 - 12.00

cenceo

Har du någon gång varit med om ett dåligt lönesamtal?

Så behöver det inte vara, för nu finns online-verktyget CENCEO som hjälper chefer att enkelt skapa struktur och tydlighet kring utvecklingssamtalen, lönesamtalen och lönesättningen! Vi erbjuder metodik och stöd för att chefer ska kunna mäta ambition/motivationsnivå samt göra en begriplig utvärdering av medarbetares prestation, både på individ och verksamhetsnivå. CENCEO – underlättar chefers vardag! 


22 februari | 12.15 - 12.45

learnifier


Onboarda snabbare, effektivare och tidigare än någonsin tidigare

Med nya digitala verktyg och inspiration från den amerikanska marknaden kan ny personal börja leverera tidigare än någonsin.

 

Talare: Mattias Borg, Founder & CEO Learnifier

23 februari | 12.15 - 12.45

carer

 

Så bygger du ett starkt arbetsgivarvarumärke i en transparent värld

Kom och ta del av data, trender och goda exempel och få en checklista för hur ni kan dra nytta av nya digitala spelregler i jakten på nya medarbetare.
 
Föreläser: Tommie Cau, employer branding-strateg, HR-rådgivare och vice vd på Careereye.


22 februari | 13.00 - 13.30

RehnGruppen


Resultatrapportering och budgetering i Microsoft Excel

Hela vägen från Excel till Word och PowerPoint. Vi går igenom hur man enkelt skapar snygga diagram och tabeller och med några enkla handgrepp får över dessa till en snygg rapport och/eller presentation. Vi visar några praktikfall när man använder Excel för att skapa en enkel budget och resultatrapporteringsmodell. Modellen kan även användas för decentraliserat budgetarbete när resp enhet, avdelning eller dotterbolag budgeterar och rapporterar.

23 februari | 13.00 - 13.30

sodexo

 

Hur påverkar LUNCHKULTUREN företagets lönsamhet?

Hälsopassionisten Camilla Rova samtalar om betydelsen av en god LUNCHKULTUR  för vår hälsa, välmående och framgång. 

 

 


22 februari | 13.45 - 14.15

Belbin


Att nyttja mina styrkor så att andras styrkor kommer till sin rätt

Hemligheten börjar med att känna dig själv, ditt beteende, och hur du samverkar med andra. Genom att använda Belbin Teamroller som ett språk för att beskriva detta beteende kan vi lära oss att bidra på ett sätt som är både användbart och lämpligt. Belbin har avdramatiserat managementteorin och gjort den tillgänglig för alla. 

Talare: Christer B Jansson, Belbin Sverige AB

23 februari | 13.45 - 14.15

SJ

SJs nya digitala upplevelse

2016 lanserade SJ en helt ny digital plattform, som kund möts du idag av en lättanvänd webbplats, en prisad mobilapp och nya biljettautomater. Välkommen till detta seminarium där Jenny Geijke, chef för SJs digitala marknads- och försäljningskanaler, ger dig inspiration kring arbetet med att utforma en kundcentrerad digital vision. Vilka utmaningar och möjligheter har SJ upplevt?  Hur implementerar och driver SJ det kundcentrerade utvecklingsarbetet? Vilka faktorer har varit viktigast i SJs framgångsrika arbete? 


22 februari | 14.30 - 15.00

försvarsmakten

Karriärutveckling som kompetensförsörjningsstrategi:

Att behålla är det nya attrahera. Genom att arbeta med utveckling av sin personal säkerställer Försvarsmakten sin kompetensförsörjning. För att lyckas rekrytera närmare 4000 personer per år måste Försvarsmakten hitta nya sätt att arbeta. 

Tillsammans med andra arbetsgivare stärker de sin gemensamma kompetensförsörjning och gör det möjligt.

  • Hur arbetar Försvarsmakten med karriärutveckling?
  • Positiva effekter av karriärplanering
  • Samarbeten med andra arbetsgivare om kompetens

Mia Jungefors är HR-strateg på Försvarsmaktens Högkvarter. Hon är beteendevetare med bakgrund kopplat till rekrytering, personalutveckling och employer branding. 

23 februari | 14.30 - 15.00

promas

 

Hur mår ditt team?

Pia Brandt, Hälsoutvecklare berättar om PromasMetoden® och hur du kan arbeta med att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen.


22 februari | 15.15 - 15.45

vakanta


Ta kontroll och höj kompetensen med digital konsulthantering

Johan Hanson VD och grundare för Vakanta berättar om hur gemensamma rutiner och digitala verktyg kan hjälpa företag att ta konsultförsörjningen till nästa nivå. I takt med att behovet av konsulter växer ställs det allt hårdare krav på strukturerade arbetsprocesser, kontroll över kostnader och effektiva samarbeten med säljare av konsulttjänster. Från att analoga rutiner tar tid och kostar pengar blir digitala verktyg ett stöd till viktiga relationer. En tidseffektiv och kvalitativ konsultförsörjning kommer i framtiden vara en stor konkurrensfördel i kampen om kompetensen!

23 februari | 15.15 - 15.45

Memira

 

Lev livet! - utan glasögon och linser

Erbjud en personalförmån som inte kostar arbetsgivaren något. Genom bruttolöneavdrag kan de anställda spara upp till 60 % av kostnaden för en ögonlaser eller linsbytesoperation. Besök vår monter under dagen så berättar vi mer. 

 

 


22 februari | 16.00 - 16.30

TNG

Trendspaning inom fördomsfri rekrytering

I det här seminariet tittar vi in i spåkulan och djupdyker bland aktuella trender och tendenser med fokus på objektiv och fördomsfri rekrytering, en rekryteringsmetod som skapar mångfald, innovation och bidrar till affären på många arbetsplatser.  

Vi lyfter upp en del case från vår omvärld, och tar upp ämnen och trender som anonym- och blindrekrytering, omvända rekryteringsprocess, mångfalds-ROI, GapJumpers, arbetspsykologiska screeningtester, och koncept som Diversity of Thought. Dessutom tipsar vi om flera digitala verktyg som kan hjälpa rekryterare och företag att rekrytera mer fördomsfritt för att hitta rätt kompetens och nya talanger. 

Föreläsare: Åsa Edman Källströmer, VD TNG