easyfairs

23 februrari: Konferens med Srf konsulterna

Konferens med Srf konsulterna

I samarbete med Personal & Chef arrangerar Srf konsulterna en KOSTNADSFRI konferens torsdagen den 23 februari 2017. Anmälan görs nedan. 


Trender och nyheter på redovisningsområdet

  • Vad innebär digitalisering och automation egentligen?
  • Vad kommer att vara viktigast i framtidens ekonomifunktion?
  • Hur påverkas din roll som ekonomichef?


Mikael Carlson, som är branschansvarig redovisning hos Srf konsulternas förbund, lyfter frågorna som i allra högsta grad berör dig i din yrkesroll, både nu och framåt. Vilka är dina viktigaste framgångsfaktorer? Mikael har många års erfarenhet som ekonomisk rådgivare, egen företagare och är en flitigt anlitad lärare i redovisningsbranschen. Han är också författare och har skrivit ett antal böcker inom områden som ekonomistyrning, affärsrådgivning och branschstandards.

Ändringar i årsredovisningslagen och K3, samt ett helt nytt K2-regelverk. Påverkar det i praktiken?
Claes Eriksson går igenom väsentliga ändringar i lagstiftningen och hur det har påverkat K-regelverken. Claes är redovisningsexpert hos Srf konsulternas förbund. Han är också ledamot av Bokföringsnämnden och satt med som expert i Redovisningsutredningen, den utredning som föreslog ändringarna i årsredovisningslagen per första januari 2016. Claes redogör för sin syn på de väsentliga ändringarna och hur de har påverkat Bokföringsnämndens K-regelverk och kan komma att påverka företagens årsredovisningar i praktiken.

SRF konsulterna

Tid & Plats
Torsdag 23 februari 2017
Lokal E3, Kistamässan i Stockholm
Klockan 9.00 - 12.00

Konferensen riktar sig till dig som arbetar som ekonomichef.