easyfairs

22 februari: Workshop med Lin Education

Skapa en lärande organisation

I samarbete med Personal & Chef arrangerar Lin Education en KOSTNADSFRI workshop onsdagen den 22 februari 2017. Anmälan görs nedan. 


Är din organisation redo för dialogbaserat digitalt lärande?

Kunskap och lärande är nyckeln för den moderna organisationens tillväxt och utveckling, lösningen är att säkra medarbetarnas kompetens för framtida och samtida utmaningar. Idag är tempot högre än någonsin och snabbfotade, lärande organisationer vinner mark. Frågan är om din organisation är redo för den digitala kunskapstransformationen? 

Lin är en ledande samarbetspartner till Apple och Google, gällande att katalysera digitalt lärande. De har under tio års tid digitaliserat svensk skola. De hjälper bolag och organisationer att på allvar kliva in i ett dialogbaserat digitalt lärande. 

Under en tre timmars workshop, får du möjligheten att ta fram en plan för hur en lärandekultur ser ut och hur den behöver utvecklas för att ni skall vara redo för digitaliserat lärande. 

Under workshopen får du: 

  • Lägga en grund för din verksamhets syn på lärande
  • Utveckla en värdegrund för hur ni kan arbeta med att utveckla lärandekultur i just er verksamhet
  • Ta fram ett digitalt material i absoluta världsklass!


Eftermiddagens workshop varvas med praktiska övningar, föreläsningar och samtal. Workshopen leds av Karl Alfredsson utvecklingschef på Lin och genomförs tillsammans med Åsa Einarsson, processledare på Lin. 

ÅSa


Åsa Einarsson

Åsa innehar certifieringar från Apple, Google och Microsoft. Hon är en av de som innehar de mest avancerade utbildningarna i världen från Google kring digitala lärprocesser. Idag hjälper Åsa skolor, företag och myndigheter att förflytta sina utbildningsprocesser från analogt till digitalt. Åsa är helt enkelt grym på digital pedagogisk produktion och design!

kalle


Karl Alfredsson
                 

Karl är utvecklingschef på Lin och hjälper skola och organisationer i sin digitala transformation gällande lärande i strategi, produkter och tjänster. Karl jobbar idag främst som strategisk rådgivare till ledare i organisationer kring hur de skall flytta sina processer från analogt till digitalt och från fakta till förståelse.

Tid & Plats
Onsdag 22 februari 2017
Lokal E5, Kistamässan i Stockholm
Klockan 13.00 - 16.00