easyfairs

22 & 23 februari: Konferens med Tholin & Larsson

Konferens med Tholin & Larsson

I samarbete med Personal & Chef arrangerar Tholin & Larsson KOSTNADSFRIA konferenser 22 och 23 februari 2017. Anmälan görs nedan. 


Nytt och aktuellt inom personal/HR

Hr nytt

Arbetsrätten förändras ständigt. Som arbetsgivare är det viktigt att hålla sig uppdaterad med det senaste för att undvika att göra fel. 

Under seminariet tar vi upp nyheter och aktuella förslag inom HR och arbetsrätt.

 

 • De nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering har trätt i kraft – vad innebär dessa för arbetsgivaren?
 • Lönekartläggningar ska numera genomföras varje år 
 • Skyddet för visselblåsare har stärkts – vad menas med detta?
 • Föräldralediga får inte missgynnas,  aktuellt fall från Arbetsdomstolen
   

Talare: Anna Schönfelder, lön och arbetsrättsexpert, Tholin & Larsson

Välj mellan fyra tider:
Datum: 22 februari
Tid: 13.00 - 13.45 alt 15.00 - 15.45
Plats: E6

Datum: 23 februari
Tid: 13.00 - 13.45 alt 15.00 - 15.45
Plats: E6


Samla chefs- och personalinformationen i smarta webbhandböcker

Strukturerad och uppdaterad information som alltid finns till hands när den behövs som bäst. Interna rutiner, lagtexter och kollektivavtal samlade på ett ställe. Snabb tillgång till mallar, dokument och checklistor samt pedagogiska processbeskrivningar som underlättar chefernas arbete.

Allt tillgängligt i mobiltelefon, dator eller läsplatta! Låter det som en dröm för dig som jobbar och ansvarar för HR-arbetet?

Våra webb- och mobilanpassade handböcker används idag av över 3500 kunder och är oerhört värdefulla verktyg i strävan att skapa trygghet och effektivitet för såväl medarbetare som chefer och ledning. En god arbetsmiljö, tydlig och korrekt personalinformation samt effektivt stöd i det dagliga personalarbetet utgör en viktig grund för att organisationen skall kunna fokusera på affärs- och kundutveckling.

Börje Larsson

På informationsmötet berättar vi mer om våra lösningar och belyser:

 • Hur kan man skapa effektiv ”självhjälps-lösning” genom webbaserade handböcker?
 • Hur håller man informationen uppdaterad när det sker förändringar i lagar och regler?
 • Vad riskerar man som arbetsgivare om man saknar tydliga policys och riktlinjer?
 • Hur kan handböckerna göra företaget till en mer attraktiv arbetsgivare?
 • Nytta-Värde-Effekt: Hur räknar man hem en investering i handböcker?

Informationen vänder sig till företagare, HR-chefer, HR-ansvariga, HR

Föreläsare: Börje Nilsson-Mäki, Tholin & LarssonVälj mellan två tider:
Datum:
22 februari
Tid: 14.00 - 14.45
Plats: E6

Datum: 23 februari
Tid: 14.00 - 14.45
Plats: E6