easyfairs

Varför ställa ut?

Varför ställa ut?


Nya Möten & Events är en komplett mötesplats för alla inom mötes- och eventindustrin. Hit kommer besökarna för att hitta skräddarsydda lösningar på sina konferenser, företagsevent och aktiviteter. I takt med digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen, efterfrågar besökarna nu också även produkter, lösningar och tjänster för framgångsrik digital marknadsföring, exponering i omni-channel och säkerhet kring events. Inför 2017 har vi därför tagit fram ett antal nya fokusområden för att möta besökarnas behov. 

Fokusområden 2017 

 •          Framgångsrika möten och events 
 •          M - commerce – Mötesindustrin digitaliseras! NY
 •          Omni Channel – kundupplevelsens röda tråd oberoende av kanal NY
 •          M – security – säkerhet kring möten, säkra destinationer etc. NY 

 •          Destinationer - konferens- och eventanläggningar från en gemensam destination

 •          Eventproduktion - scenteknik, ljud, ljus och underhållning

Trots alla nyheter så är affärerna ändå det absolut viktigaste på mötesplatsen.

På Möten & Events kan du göra 100-tals kundbesök under två intensiva mässdagar då kunderna kommer till dig istället för tvärtom!

Är du en konferensanläggning, en destination, webbyrå, SEO-expert eller erbjuder du molntjänster? Har du lösningarna på framtidens möten? Då kommer ditt deltagande på Möten & Events att resultera i två dagar med kundvård, nätverkande och nya affärer.

 

En ny mötesplats för hela branschen!

Hela mässgolvet kommer att bli en enda stor mötesplats 2017 där affärer görs mellan besökare-utställare, besökare-besökare och utställare-utställare. Hur tänker vi? En plats där kopplingar finns mellan många olika parter skapar riktigt bra nätverksmöjligheter och gör mötesplatsen mer värdefull för både utställare och besökare. I dagens digitalt sociala värld är kontakter, affärsrelationer och samarbetspartners viktigare än någonsin!

Hur gör vi det möjligt?

Vi kommer också att öka marknadsföringen och antalet aktiviteter, så som en champagnebar för att skapa optimala möjligheter att träffas och diskutera affärer.

Med våra nya fokusområden siktar vi på att locka ännu fler professionella besökare, framförallt besökare som annars kan vara svåra att nå men som har stor beslutskraft - marknadschefer är ett bra exempel på en sådan målgrupp.

Varför ställa ut?

 • En heltäckande fackmässa för mötes- och eventindustrin
 • Easyfairs genererar tydligt och mätbart ROI
 • Spara tid – du träffar hundratals nya kunder på plats
 • Easyfairs genomför en marknadsföringskampanj för att locka rätt besökare till mässan i samarbete med ledande tidskrifter och organisationer i branschen
 • 86 % av besökarna beslutar eller påverkar inköp av företagets möten, konferenser och events 
 • 83 % av utställarna var mycket nöjda eller nöjda med sitt mässdeltagande