easyfairs

Upptäck våra fokusområden

Chefer och ledare behöver smarta lösningar och produkter som underlättar deras arbete med att utveckla och leda personal. Därför samlar vi flera olika delar för att skapa en komplett mötesplats. Nedan presenterar vi 2018 års fokusområde. 

Utbildning & Digitalt lärande

Erbjuder du produkter, tjänster eller teknik för innovativt lärande? Då ska du ställa ut på "utbildning och digitalt lärande"! Hit kommer utbildningsansvariga och HR-chefer för att uppdateras inom kompetensutveckling och digitalt lärande. 

Fokusområdet berör allt från utbildningslösningar, ledarskapsutbildning, grupputveckling, medarbetarens kompetensförsörjning och hur man som organisation kan effektiviseras, organiseras och utvecklas. 

Personalförmåner & företagstjänster

Har ditt företag produkter eller tjänster som höjer kvalitén på arbetsplatser och gör arbetsgivare mer attraktiva på marknaden? Då är Personalförmåner & företagstjänster fokusområdet för er.  

Erbjuder ert företag till exempel leasing av företagsbil, personalgåvor, profilmaterial, mat och dryck, då finns det affärer och göra på Personal & Chef. 

Rekrytering & bemanning

Som utställare på Rekrytering och bemanning ger vi dig möjlighet att träffa företag som behöver hjälp både med sina rekryteringsprocesser samt bemannings- och interimslösningar. Dessutom kan ni fylla på er kandidatbas med kvalitativa kandidater.  

Kontorslösningar

Det Nya Arbetslivet handlar om att se arbete som något du gör, inte en plats du går till. Att anamma ett modernt arbetssätt med hjälp av modern teknik. Erbjuder du kontors - och tekniklösningar samt molntjänster för att främja bland annat ökad lönsamhet, digital mötesteknik, aktivitetbaserat kontorslandskap och lösningar som hjälper företag att inte vara kontorsbundna samt göra medarbetare flexibla oberoende av fysisk placering? Då är du välkommen som utställare här! 

Friskvård & Hälsa

Kan du och ditt företag hjälpa arbetsgivare och medarbetare mot en bättre hälsa? Erbjuder ni produkter och tjänster som bidrar till arbetsmiljön på arbetsplatsen, konflikthantering, motion, träning samt förmåner så som gymkort, pensionslösningar och försäkringar? Då är detta fokusområdet för er!

HR - Tech

I området HR-Tech samlar vi företag som fokuserar på teknologin som underlättar strukturen på olika typer av HR-arbete. Det kan vara allt från rena system till digitala verktyg. Har du och ditt företag lösningar för personalplanering, talent management och verktyg för rekrytering (kompetenskartläggning, personlighetstest, kravprofiler), utbildning, lön och HR? Då passar du in perfekt på HR-Tech! 

Let's talk!

Är du nyfiken på hur du kan bli en del av Personal & Chef 2018? Kontakta Evelina Holm för information om hur det är att ställa ut eller hur vi kan hjälpa dig nå dina mål!


Evelina Holm

031- 89 41 25