easyfairs

Våra utställare

Gigant Sverige AB

Gigant Sverige AB

A 14

44139 Alingsås
Sweden
www.gigant.se

Gigants vision är att skapa attraktiva, effektiva och säkra industriarbetsplatser. Vi erbjuder utformning, expertrådgivning och driftsättning av kompletta industriarbetsplatser. Helt från början - eller som komplettering av en befintlig. Då buller är ett stort problem på många av dagens arbetsplatser är fokus i vår monter avskärmning / bullerdämpning.
Välkommen till Gigant

Produkter