easyfairs

Våra utställare

SPXFLOW Technology Sweden AB

SPXFLOW Technology Sweden AB

F 26

70114 Írebro
Sweden
www.johnson-pump.se

SPXFLOW erbjuder ett sortiment av egentillverkade flödesprodukter och erbjuder ett sortiment som täcker pumpar, filter, ventiler, värmeväxlare, mixer, homogenisatorer och rörprodukter av erkänt hög kvalitet. SPXFLOW varumärkena Johnson Pump och APV satsar på nära samarbete med er som kund för att hitta de bästa lösningarna på vätsketransport och behandling.

Produkter