easyfairs

Våra utställare

Sulzer Pumps Sweden AB

Sulzer Pumps Sweden AB

F 07

9777 Hungary
Hungary
www.sulzer.com/sweden

Sulzer står för innovation och beprövade lösningar
Sulzer är en global leverantör av pumpar, omrörare, luftarutrustning, styrsystem samt reservdelar och avancerade servicetjänster. Våra innovativa lösningar riktar sig till ett brett applikationsområde inom:
- papper och massa
- kraftgenerering och fjärrväme
- livsmedelsindustri
- biobränsle
- kemisk industri och raffinaderier
- metall och gruvor
- kommunalt och industriellt vatten- och avlopp. 415 tecken
Samma produkt – annat varumärke
I varumärket Sulzer ingår tidigare välkända varumärken som: ABS, Ahlström, API, Frings, Gothia, HST, JMW, Nopon, OKI, Pumpex, Scaba, Scanpump, Serlachius och Swedmeter.
Reservdelar och avancerade servicetjänster med OEM-garanti
Sulzer är originaltillverkare vilket garanterar att reservdelar och service bibehåller produkten enligt ursprunglig specifikation under hela livscykeln.
Våra sex fullutrustade servicecenter i Sverige är certifierade enligt ISO 14001 och hanterar även andra fabrikat.