easyfairs

Våra besökare


Besökare på Underhållsteknik Syd är högkvalitativa besökare!

Inköpare och beslutsfattare som är intresserade av innovationer, nya produkter och tekniker som används för att underhålla tillverkningsindustrin. De letar efter lösningar för att förbättra effektiviteten, produktiviteten och säkerheten av sina produkter, samtidigt vill de pressa ner kostnaderna.


Besökarprofilen består av beslutsfattare som vanligtvis har följande befattningar:

 • Underhållschefer
 • Produktions-/driftchefer
 • Tekniska chefer
 • Plastschefer
 • Arbetsledare
 • Kvalitetssäkrare
 • Inköpare
 • Företagsledning
 • Ingenjörer
 • Konstruktörer

Och de arbetar vanligtvis i följande branscher:

 • Bioteknisk industri
 • El-, gas- och värmeverk
 • Elektroindustri
 • Farmaceutisk- och
 • bioteknisk industri
 • Färg- och limindustri
 • Gruv- och stålindustri
 • Gummi- och plastindustri
 • Instrumentindustri
 • Kemisk industri
 • Kommuner
 • Konsultföretag
 • Livsmedels- och dryckesindustri
 • Maskinindustri
 • Massa- och
 • pappersindustri
 • Metallvaruindustri
 • Miljöteknik
 • Petrokemi och raffinaderier
 • Reningsverk, avfallsanläggning, renhållning
 • Transportmedelsindustri
 • Trävaruindustri

Mässan är en ren fackmässa och endast öppen för representanter från näringslivet och offentlig sektor. Åldersgräns 18 år. Vi kan tyvärr inte ta emot studerande.