easyfairs

[Translate to Svenska:] Our Exhibitors

Bollfilter Nordic ApS

Bollfilter Nordic ApS

G19

3460 Birkerød
Denmark
www.bollfilter.se

Vi är en global filtertillverkare och specialister inom filtrering av vätskor och gaser. BOLL & KIRCH är certifierat enligt ISO 9001/14001 + OHSAS 18001 och har godkänts av de viktigaste klassificeringssällskapen. Våra applikationsoptimerade automatiska, duplex och simplex filter är resultatet av vår egen forskning och utveckling.

Våra tjänster:
- Inom ramen för Customized Engineering går vi igenom samtliga delprocesser i ett projekt med kunden – från kravspecifikation till implementering och idrifttagning.
- Vi garanterar produkt- och applikationsrelaterad tjänster i hela världen med snabb och pålitlig tillgång till original reservdelar.
- För att behålla och stärka vår ledande position, driver vi en stor forsknings- och utvecklingsavdelning . Många av våra utvecklade produkter skyddas av patent och mönsterskydd.

Produkter