easyfairs

[Translate to Svenska:] Our Exhibitors

Aquadrip AB

Aquadrip AB

B 20

35008 VÄXJÖ
Sweden
www.aquadrip.se

Om Aquadrip
Aquadrip AB erbjuder produkter och tjänster inom vattenteknik och bevattning. Vi baserar all vår verksamhet på enkel, effektiv och ekologisk användning av vatten.
Inom området vattenteknik arbetar vi i huvudsak med partikelfiltrering. Aquadrip erbjuder ett stort utbud av filter för filtrering av vatten inom industri och kommunala anläggningar. Vi samarbetar med ledande aktörer på marknaden för att kunna erbjuda högkvalitativa och driftsäkra lösningar.
Aquadrip har över 30 års erfarenhet av dimensionering och installationer av automatiska och manuella filter för behandling av kylvatten, processvatten, råvatten, avloppsvatten mm. Vi strävar ständigt efter att bli en ännu bättre leverantör av lösningar vattenrening.

Produkter