easyfairs

[Translate to Svenska:] Our Exhibitors

Bergius Trading AB

Bergius Trading AB

F 11

25023 Helsingborg
Sweden
www.bergius.se

Bergius visar de senaste teknikerna för att lösa svårare fall inom blandning, dispergering och homogenisering. Mest för flytande men även för torra och icke flytande proceser. Tillsammans med våra ledande mixertillverkare hjälper vi att lösa dina blandningsfall på bästa sätt, både i vått som torrt.

Produktnyheter

  • NY HOMOGENISATOR från Microfluidics

    Bergius presenterar den senast homogenisatorn från Microfluidics. Tekniken bygger på en kammare (Processor) med fast geometri, utan rörliga delar, som med mycket små kanaler genererar tryckfall upp till 2500 bar för den av maskinen pumpade vätskan. Maxtrycket är beroende av maskinstorlek, produkt och kammarutförande. Microfluidics kammarteknik ger en snävare partikelfördelningskurva jämfört med andra homogenisatorer. Modell LM10 som du kan se på mässan är lämplig för småskalig produktion när höga krav föreligger på slutlig partikel resp droppstorlek. LM10 är utmärkt för dispersioner, emulsioner, liposomer och cellförstöring. Välkommen!