easyfairs

[Translate to Svenska:] Our Exhibitors

AVS AB

AVS AB

C 18

20039 Malmö
Sweden
www.avsab.com

Med ett omfattande program med mer än 6000 artiklar framstår vi som rätt leverantör oavsett kundens ventilbehov. I vår egen montageverkstad automatiserar vi både egna och ventiler av främmande fabrikat med såväl pneumatiska som elektriska manöverdon. Alla ventilmontage injusteras och funktionstestas innan leverans till kund. AVS AB säljer kulventiler, vridspjäll, backventiler, säkerhetventiler, magnetventiler, flödesregulatorer, skjutspjäll, pneumatiska vriddon, elektriska vriddon, smutsfilter, manometrar, trycktankar med ventiler och elektronik för rensning av stoftfilter. AVS marknadsför även ett komplett pneumatikprogram med ventiler och kopplingar i mässing och syrafast stål. avsab.com – din ventilresurs på nätet.

Produkter