easyfairs

Industriscenen


Du lyssnar fritt till alla seminarier!

DAG 1 - 29 MARS

9.30 -10.15 | 29 Mars

Anders Källström

Smarta industrier kräver smart maintenance!

Att uppnå smart industri kräver att vi lyckas med en nollvision mot funktionella fel. Det är uppgiften för ett smart maintenance! Lyssna till seminariet för att få hands-on rådgivning om var någonstans ni kan börja.

Anders Källström, Chairman of the board, Sustainability Circle

 

10.30-11.00 | 29 Mars

jenny

Värme i ett 100% förnybart energisystem

Kundernas förväntningar på sin energileverantör är i stor förändring. Vilka steg tar vi och hur kan storskaliga lösningar samverka med decentrala energilösningar i ett framtida 100% förnybart energisystem.

Jenny Larsson, Chef Vattenfall Värme Sverige


11.15-12.15 | 29 Mars

kjell-kvadrat

Innovations Management - Framgångsrik affärsförnyelse i en snabbt föränderlig värld 

Digitaliseringen av samhälle och industri i kombination med ökad globalisering skapar snabbt förändrade affärsvillkor för företag. Presentationens huvudbudskap är att innovation och entreprenörskap är avgörande för förmågan att förbli och utveckla sin konkurrenskraft i en okänd och föränderlig framtid.

Kjell-Håkan Närfelt, Chief Strategy Advisor (Focus on SME and the Experimental Economy)


12.45-13.15 | 29 of Mars

Morgan Bodin
Produktionsplanering – Snabbare respons på kundorder,
ökad leveransprecision och bättre inköpsprocess
Morgan Bodin, Affärsområdeschef Supply Chain, PlantVision
 

13.45-14.15 | 29 Mars

Charlotta Johnsson

Standarder för digitalisering och smart industri

Smart Manufacturing handlar inte om en enskild sak, utan en sammanstrålning av flera olika områden. Internationella och industriella accepterade standarder utgör en avgörande plattform för att realisera Smart Manufacturing. Lyssna till detta seminarium och få en överblick av relevanta standarder för digitalisering inom industrin.

Charlotta Johnsson, Associate Professor, LTH

14.30-15.30 | 29 mars

tobias authmann
Experimentföreläsning om kemikaliska arbetsmiljörisker


I de flesta industriella miljöer hanteras dagligen farliga
kemikalier av olika slag och användandet ökar. Här
presenteras fakta kring användandet av några av de
vanligast förekommande kemikalierna samt riskerna,
en kunskap som garanterat är nyttig för många i sitt
dagliga arbete!

Tobias Authmann, DENIOS ACADEMY 


15.45-16.15 | 29 Mars

Anna

Design för lokal produktion - hur lokala designers och tillverkare kan samarbeta

I Skåne finns det många tillverkande företag och allt fler formgivare väljer att producera lokalt genom direktkontakt med tillverkare. Detta kan i många fall ge en bättre överblick och bidra till att produkter utvecklas snabbare och lättare. Men för att sådana samarbeten ska fungera krävs det att tillverkare och designers kan kommunicera med varandra. Så hur gör en? 

Anna Gudmundsdottir, Industridesigner (MFA), assistent på SPOK. 

DAG 2 - 30 MARS

9.30-10.15 | 30 Mars

Fiktiv hackerattack av styrsystem som ger dig en rejäl tankeställare!

Bevittna live hur en automationsingenjör demonstrativt hackar sig in i ett riktigt styrsystem som finns i många fabriker och processer och gör så att operatören till slut förlorar kontakt. Styrsystemen har under den senaste tiden blivit måltavlor för hackerattacker av både kriminella ligor och stater; USA:s förra försvarsminister definierar t.o.m. cyberkrig som det femte slagfältet. Nicklas sätter dina tankar i spinn när han visar hur sårbara systemen är och hur enkelt han själv hackar sig in. Hur kan vi skydda oss?

Nicklas Keijser, Automationsingenjör, Rejlers Sverige

10.30-11.00 | 30 Mars

s

Säker livsmedelsproduktion 

I media förekommer ofta artiklar om dålig livsmedelshygien, kvalitetsbrister eller ännu värre konsumenter som blivit sjuka.  I föredraget behandlas grunderna för säker livsmedelsproduktion är hygienisk design, effektiv rengöring, rätt material i livsmedelskontakt och bra råvaror.

Stefan Åkesson, Food Safety & Equipment Safety, Tetra Pak Processing Systems


11.30- 12.00 | 30 Mars

Hakan Strandberg

Framtidens underhåll kräver smarta produkter

I det framtida underhållet kommer smarta och uppkopplade
utrustningar att vara en central fråga för
underhållsorganisationen. Detta ställer många frågor
kring olika produkter som man kan och vill koppla upp
men också vilka framtida arbetssätt och kompetenser
som kommer att krävas. I denna föreläsning ges
en inblick i några olika smarta produkter och tankar kring
utvecklingen framåt.

Håkan Strandberg, Vice President, Service ABB

12.45-13.15 | 30 Mars

12.45-13.15 | 30 Mars

Zoreh och Stig

Förstärkt och virtuell verklighet för smart styrning, analys och underhåll i den digitala fabriken

Hur kan man använda teknik från de tre olika områdena konsument- och spelindustrin (t.ex. Hololens från Microsoft), data science (t.ex. Analytics för beslutsstöd), och kommunikationsvetenskap (t.ex. sociala medier, YouTube-kanaler och forum) för att göra operatörs- och underhållsarbete effektivare? 

Stig Larsson, Senior forskare, SICS Swedish ICT Västerås

 Zohreh Ranjbar, Senior forskare, SICS Swedish ICT Västerås


13.30-14.00 | 30 Mars

Cloud services - something for the industry? 

Digital services is a natural part of our private lives and is now entry within the industry. The interesting of cloud services within the industry is getting all bigger - everyone wants to use its dara in a smarter way. Open interface and simple connection to industrial clouds will be a condition to create new business models and concept of service.

Anders Handberg, Plant Data Services, Siemens

*this seminar will be held in english


14.05-14.35 | 30 Mars

Hamdija

Digital säkerhet – vad innebär det för industrin?

Automatisering, datalagring, molntjänster och
integrerade system. Det är bara några av de områden
som ökar inom industrin och som skapar en unik digital
infrastruktur för varje företag. Hur kan vi ta kontroll över
den digitala säkerheten? Hamdija Jusufagic, grundare och
vd System Verification, guidar oss genom industrins nya
digitala landskap och ger viktiga råd.

Talare:Hamdija Jusufagic, VD, System Verification 
Värd: 
Industrikluster IUC Syd14.40-15.40 | 30 mars

tobias authmann
Experimentföreläsning om kemikaliska arbetsmiljörisker


I de flesta industriella miljöer hanteras dagligen farliga
kemikalier av olika slag och användandet ökar. Här
presenteras fakta kring användandet av några av de
vanligast förekommande kemikalierna samt riskerna,
en kunskap som garanterat är nyttig för många i sitt
dagliga arbete!

Tobias Authmann, DENIOS ACADEMY 

Den här sidan uppdateras kontinuerligt