easyfairs

Våra besökare


Besökare på Process Syd är högkvalitativa besökare!

Inköpare och beslutsfattare som är intresserade av innovationer, nya produkter och tekniker som används inom processindustrin. De letar efter lösningar för att förbättra effektiviteten, produktiviteten och säkerheten av sina produkter, samtidigt vill de pressa ner kostnaderna.


Besökarprofilen består av beslutsfattare som vanligtvis har följande befattningar:

 • Forsknings- & utvecklingsansvariga
 • Produktionsansvariga
 • Kvalitetsansvariga
 • Tekniker
 • Ingenjörer
 • Företagsledning
 • Inköps- och investeringsansvariga
 • Underhålls- och driftchefer
 • Konsulter
 • Produktionschefer
 • Laboratorie-ingenjörer
 • Laboratoriechefer
 • Kvalitetschefer
 • Miljöchefer
 • Kemiingenjörer

Och de arbetar vanligtvis i följande branscher:

 • Livsmedels- och
 • dryckesindustri
 • Farmaceutisk- och
 • bioteknisk industri
 • Gummi- och plastindustri
 • Transportmedelsindustri
 • Maskinindustri
 • Metallvaruindustri
 • El-, gas- och värmeverk
 • Elektroindustri
 • Kemisk industri
 • Färg- och limindustri
 • Petrokemi och
 • Raffinaderier
 • Massa- och pappersindustri
 • Gruv- och stålindustri
 • Instrumentindustri
 • Reningsverk,
 • avfallsanläggning,
 • renhållning
 • Trävaruindustri
 • Konsultföretag
 • Miljöteknik
 • Bioteknisk industri
 • Kommuner

Mässan är en ren fackmässa och endast öppen för representanter från näringslivet och offentlig sektor. Åldersgräns 18 år. Vi kan tyvärr inte ta emot studerande.