easyfairs

Varför ställa ut?

Varför ställa ut?

Mässan riktar sig till inköpare och beslutsfattare som befinner sig i en aktiv köpprocess. Hit kommer man för att se nyheter, möta nya och gamla leverantörer, skapa nätverk och framförallt för att göra affärer. Mässan är ett omvänt säljbesök – under två intensiva dagar träffar du lika många kunder som normalt tar flera månader att träffa. Ert deltagande blir mycket kostnadseffektivt och resultatskapande, allt till en låg kostnad.

 • Säljevent – fokus ligger på att göra affärer
 • Maximera antalet affärsmöten - Under två intensiva dagar träffar du lika många kunder som det normalt tar flera månader att träff
 • Visa enkelt upp era produkter för köpstarka besökare. 83 % av mässans besökare 2013 beslutade om inköp
 • Easyfairs ger tydlig och mätbar ROI
 • Spara restid och pengar - samla era kundmöten på mässan
 • Massiv marknadsföringskampanj - Branschens viktigaste besökare bjuds in personligen via telefon, annonsering i alla relevanta branschtidningar, samarbete med relevanta branschorganisationer, en gratis entré biljett skickas till ca 30’ viktiga besökare, mässtidning, en e-mail kampanj etc.
Statistik

Genom att ställa ut på mässan kommer ni under två händelserika och affärsfokuserade dagar möta inköpschefer, logistikansvariga, marknadschefer, produktionschefer, lageransvariga, fabrikschefer och supply chain managers. 


UTSTÄLLARNA VISAR:

 • Affärssystem/Supply Chain Management
 • Hårdvara, fordons- och handdatorer
 • Tredje- och fjärdepartslogistik 
 • Transportadministrativa system
 • Transport- & logistiktjänster
 • Säkerhet och övervakning
 • Konsulter och kompetens
 • Ställage
 • Hanteringsutrustning
 • Transportemballage
 • Järnvägstransporter
 • IT
 • Materialhantering
 • Flyg-, sjö- & vägtransporter
 • Tullhantering
 • Farligt gods
 • RFID

NYFIKEN PÅ LOGISTICS & DISTRIBUTION 2016?

Logistics & Distribution 2016
Logistics & Distribution 2016
Logistics & Distribution 2016
Logistics & Distribution 2016
Logistics & Distribution 2016