easyfairs

VÅRA UTSTÄLLARE

Eton Systems AB

Eton Systems AB

E08

50715 GÅNGHESTER
Sweden
www.etonsystems.com

Eton Systems AB tillhandahåller lösningar inom området materialhantering. Kundanpassade lösningar i LEAN-anda som syftar till att reducera slöseri, fokusera på att addera värden till produkten erbjuds till bland annat till plastindustrin.

Se detta videoklipp från en installation i plastindustrin http://www.youtube.com/watch?v=Vpx2MnlxRII (2,36min)

Eton’s lösningar är alltid kundanpassade. Systemet (hårdvaran) kombineras med några av mjukvarans moduler samt utbildning för att nå önskat resultat. Som underlag för beslut tar Eton tillsammans med kunden fram en nulägesstatus och ett underlag för hur fabriken skall kunna optimeras med avseende på ett antal kriteria så som:
- Ökad produktivitet
- Frigöra golvyta
- Förbättrad ergonomi
- Reducerad genomloppstid
- Minskad kapitalbindning
- Minskad kostnad per produkt

Besök oss i monter E08 alternativt kontakta oss via
telefon +46 33 23 12 00 eller mail@etonsystems.com

Produkter