easyfairs

INDUSTRISCENEN

Vi vill att ditt besök på mässan ska ge maximal utdelning i kompetensutveckling, nyhetsvärde och inspiration. Genom vårt seminarieprogram blir du inspirerad till nya tankebanor och att ta del av andras erfarenheter. 

DAG 1 - 29 MARS


9.30 - 10.15 | 29 MARS

Källström


SMARTA INDUSTRIER KRÄVER SMART MAINTENANCE!

Att uppnå smart industri kräver att vi lyckas med en nollvision mot funktionella fel. Det är uppgiften för ett smart maintenance! Lyssna till seminariet för att få hands-on rådgivning om var någonstans ni kan börja.

Talare: Anders Källström, Chairman of the board, Sustainability Circle


10.30 - 11.00 | 29 MARS

Jenny Larsson


VÄRME I ETT 100% FÖRNYBART ENERGISYSTEM

Kundernas förväntningar på sin energileverantör är i stor förändring. Vilka steg tar vi och hur kan storskaliga lösningar samverka med decentrala energilösningar i ett framtida 100% förnybart energisystem.

Talare: Jenny Larsson, Chef Vattenfall Värme Sverige


11.15 - 12.15 | 29 MARS

Kjell-Håkan

INNOVATIONS MANAGEMENT - FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSFÖRNYELSE I EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Digitaliseringen av samhälle och industri i kombination med ökad globalisering skapar snabbt förändrade affärsvillkor för företag. Presentationens huvudbudskap är att innovation och entreprenörskap är avgörande för förmågan att förbli och utveckla sin konkurrenskraft.  Under föredraget illustreras och presenteras de följder den nya teknikutvecklingen får för innovation och konkurrens samt vad studier av framgångsrik innovationsledning och entreprenörskap kan lära oss om att hantera en okänd och föränderlig framtid.

Talare: Kjell-Håkan Närfelt, Chief Strategy Advisor (Focus on SME and the Experimental Economy)


12.45 - 13.15 | 29 MARS

glödlampa

 

Talare: Morgan Bodin, Affärsområdeschef Supply Chain; PlantVision


13.45- 14.15 | 29 MARS

charlotta johansson


STANDARDER FÖR DIGITALISERING OCH SMART INDUSTRI

Smart Manufacturing is not just a single thing, but a convergence of capabilities from multiple areas. International and industry accepted standards constitute a crucial platform needed when realizing Smart Manufacturing. In this seminar you will get an overview of relevant standards for digitalizing the industry.

Talare: Charlotta Johnsson, Docent, Lunds universitet


14.30 - 15.30 | 29 MARS

Tobias

EXPERIMENTFÖRELÄSNING OM KEMIKALISKA ARBETSMILJÖRISKER

I de flesta industriella miljöer hanteras dagligen farliga kemikalier av olika slag och användandet ökar. Här presenteras fakta kring användandet av några av de vanligast förekommande kemikalierna samt riskerna, en kunskap som garanterat är nyttig för många i sitt dagliga arbete!

Talare: Tobias Authmann, DENIOS ACADEMY 


15.45 - 16.15 | 29 MARS

Anna


DESIGN FÖR LOKAL PRODUKTION - HUR LOKAL DESIGNERS OCH TILLVERKARE KAN SAMARBETA

I Skåne finns det många tillverkande företag och allt fler formgivare väljer att producera lokalt genom direktkontakt med tillverkare. Detta kan i många fall ge en bättre överblick och bidra till att produkter utvecklas snabbare och lättare. Men för att sådana samarbeten ska fungera krävs det att tillverkare och designers kan kommunicera med varandra. Så hur gör en? Anna Gudmundsdottir berättar om produktionsplattformen SPOK (Samtida Produktion och Konsumtion) som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter. Hon kommer även berätta om de samarbeten som hon genomförde i sitt projekt Beyond Local, då hon arbetade med sju olika tillverkare i Skåne. 

Talare: Anna Gudmundsdottir, Industridesigner (MFA), assistent på SPOK. 

DAG 2 - 30 MARS


9.30 - 10.15 | 30 MARS

nicklas

FIKTIV HACKERATTACK AV STYRSYSTEM SOM GER DIG EN REJÄL TANKESTÄLLARE

Bevittna live hur en automationsingenjör demonstrativt hackar sig in i ett riktigt styrsystem som finns i många fabriker och processer och gör så att operatören till slut förlorar kontakt. Styrsystemen har under den senaste tiden blivit måltavlor för hackerattacker av både kriminella ligor och stater; USA:s förra försvarsminister definierar t.o.m. cyberkrig som det femte slagfältet. Nicklas sätter dina tankar i spinn när han visar hur sårbara systemen är och hur enkelt han själv hackar sig in. Hur kan vi skydda oss?

Talare: Nicklas Keijser, Automationsingenjör, Rejlers Sverige


10.30 - 11.00 | 30 MARS

stefan åkesson

SÄKER LIVSMEDELSPRODUKTION 

I media förekommer ofta artiklar om dålig livsmedelshygien, kvalitetsbrister eller ännu värre konsumenter som blivit sjuka.  I föredraget behandlas grunderna för säker livsmedelsproduktion är hygienisk design, effektiv rengöring, rätt material i livsmedelskontakt och bra råvaror.

Talare: Stefan Åkesson, Food Safety & Equipment Safety, Tetra Pak Processing Systems


11.30 - 12.00 | 30 MARS

Håkan Strandberg

FRAMTIDENS UNDERHÅLL KRÄVER SMARTA PRODUKTER

I det framtida underhållet kommer smarta och uppkopplade utrustningar att vara en central fråga för underhållsorganisationen. Detta ställer många frågor kring olika produkter som man kan och vill koppla upp men också vilka framtida arbetssätt och kompetenser som kommer att krävas. I denna föreläsning ges en inblick i några olika smarta produkter och tankar kring utvecklingen framåt.

Talare: Håkan Strandberg, Vice President, ABB


11.30 - 12.00 | 30 MARS

Fredrik Östbye

TRANSFORMATION FRÅN PRODUKT TILL PRODUKT SOM EN TJÄNST

IoT möjliggör en förflyttning från ett rent produkterbjudande till ett tjänsteerbjudande inom de flesta industrier. Men förflyttningen är utmanande att genomföra och den påverkar såväl den egna organisationen som den externa go-to-market modellen. Här får ni ta del av exempel från verkligheten samt en steg-för-steg guide på hur transformationen bör genomföras.

Talare: Fredrik Östbye, VP of Business Development at Telenor Connexion


12.45 - 13.15 | 30 MARS

Stig


FÖRSTÄRKT OCH VIRTUELL VERKLIGHET FÖR SMART STYRNING, ANALYS OCH UNDERHÅLL I DEN DIGITALA FABRIKEN

Hur kan man använda teknik från de tre olika områdena konsument- och spelindustrin (t.ex. Hololens från Microsoft), data science (t.ex. Analytics för beslutsstöd), och kommunikationsvetenskap (t.ex. sociala medier, YouTube-kanaler och forum) för att göra operatörs- och underhållsarbete effektivare? Målet med vår forskning är att bidra till hög tillgänglighet i produktionen genom en reduktion av oplanerade driftstopp och genom direkt tillgång till information som behövs för operatörer och servicetekniker genom förbättrade kommunikationsmöjligheter. Vi kommer i denna presentation visa på hur vi testar olika smarta tekniker i industrin och kartlägga vad som behöver läggas till för att dessa ska fungera i olika svåra industriell miljöer.

Talare: Stig Larsson, Deputy Manager och Zohreh Ranjbar, Senior forskare. Båda från SICS Swedish ICT Västerås


13.30 - 14.00 | 30 MARS

Rikard Skogh

MOLNTJÄNSTER - ÄR DET NÅGOT FÖR INDUSTRIN?

Digitala tjänster är en naturlig del av våra privata liv och nu är dessa tjänster även på intåg inom industrin. Intresset för molntjänster inom industrin blir allt större – alla vill använda sin data på ett smartare sätt. Öppna gränssnitt och enkel uppkoppling till industriella moln kommer vara en förutsättning för att skapa nya affärsmodeller och servicekoncept. 

Talare: Rikard Skogh - Plant Data Services, Siemens 


14.05 - 14.35 | 30 MARS

DIGITAL SÄKERHET - VAD INNEBÄR DET FÖR INDUSTRIN?

Ökad digitalisering i produktion kräver hög säkerhet. Hur undviker man fallgropar och drar full nytta av uppkopplad teknik.

Talare: Hamdija Jusufagic, VD på System Verification 


14.40 - 15.40 | 30 MARS

Tobias

EXPERIMENTFÖRELÄSNING OM KEMIKALISKA ARBETSMILJÖRISKER

I de flesta industriella miljöer hanteras dagligen farliga kemikalier av olika slag och användandet ökar. Här presenteras fakta kring användandet av några av de vanligast förekommande kemikalierna samt riskerna, en kunskap som garanterat är nyttig för många i sitt dagliga arbete!

Talare: Tobias Authmann, DENIOS ACADEMY