easyfairs

Våra utställare

IUC Syd AB

IUC Syd AB

B 26

21119 Malmö
Sweden
www.iucsyd.se

IUC Syd arbetar med industriföretagens utmaningar. Vi är en medlemsorganisation för industriella företag i Skåne, och vi skapar mötesplatser för lärande utbyten mellan företag, forskningsinstitut, branschorganisationer, offentliga organisationer – alla med ett starkt intresse för industrins utveckling. Vi har format organisationen tillsammans med en kärna av initiativtagare från akademi, forskning, näringsliv och det offentliga.