easyfairs

Våra utställare

CLVR Works

CLVR Works

F 42

43139 MÖLNDAL
Sweden
www.clvrworks.com

CLVR Works arbetar med affärsutveckling inom området Virtual Reality. Hur kan ni på bästa sätt använda VR för att nå nya marknader, produkter eller synergier? Hur påverkar VR din bransch framöver och på vilka nya sätt kan ni visualisera era produkter och tjänster? Hur kan ni skapa nya och starkare band mellan varumärke och kunder genom att erbjuda en virtuell verklighet?

CLVR Works är även ett VR/360-produktionsbolag och vi föreläser ofta i ledande forum för att sprida både kunskap och inspiration om hur VR kan användas idag och i framtiden.