easyfairs

Våra utställare

Binar Quick-Lift Systems AB

Binar Quick-Lift Systems AB

H 09

46111 TROLLHÄTTAN
Sweden
www.binarquicklift.se

Binar Quick-Lift Systems AB utvecklar och levererar kundanpassade så väl som standardiserade lyftlösningar för hantering av laster upp till 300 kg.
Med utgångspunkt från kundens lyftbehov skapas en optimal lyftlösning som bidrar till ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö. God ergonomi, användarvänlighet och ett uttalat säkerhetstänkande är faktorer som är av största vikt.
Lyftarna används inom alla industrier.