easyfairs

Våra utställare

Camozzi Pneumatik AB

Camozzi Pneumatik AB

E 17

20039 MALMÖ
Sweden
www.camozzi.se

Camozzi Pneumatik AB ingår som helägt dotterbolag i Camozzi Group, som har ca 3 500 anställda. Den svenska verksamheten är inriktad på automation och erbjuder marknaden ett mycket omfattande produktprogram av hög kvalitet.

Camozzi Pneumatik AB utvecklar, tillverkar och marknadsför ett komplett pneumatikprogram för automation till svensk industri och skola.

Camozzi Pneumatik AB
Bronsyxegatan 7
213 75 Malmö

www.camozzi.se
info@camozzi.se

Produkter