easyfairs

Våra utställare

Binar Elektronik AB

Binar Elektronik AB

H 07

46138 Trollhättan
Sweden
www.binarelektronik.se

Binar Elektronik AB
Binar Elektronik är ett produkt- och utvecklingsbolag som verkar inom industriautomation och industriell IT. Vi har varit igång sedan 1984, är baserade i Trollhättan och ingår i industrikoncernen Binar AB.
Vi utvecklar och säljer styrsystem och lösningar för avancerad industrianvändning med inriktning på våra kunders behov av att effektivisera och kvalitetssäkra. Vår djupgående branschkunskap integreras i intelligenta produkter och mjukvaror som bidrar till effektiv och resurssnål tillverkning och materialhantering. Kunderna återfinns över hela världen, främst inom den tillverkande industrin.
Binar Elektroniks verksamhet spänner över allt från analys, utveckling och prototyptillverkning till produktion, logistik och eftermarknad. Vi har ingående kunskap om elektronik- och mjukvaruutveckling, men behärskar också processtyrning och automation.

Verksamhetsområden
- Produktionssystem
Industriell IT, processtyrning och stödsystem för resurssnål och kvalitetssäkrad produktion.

- Maskinstyrning
Maskinstyrning i höga hastigheter och med stor precision.

- Elektronikutveckling
Elektronik- och mjukvaruutveckling med fokus på totalåtaganden inom rationell produktutveckling.

Produktområden
- Styrsystem
BiFas – snabba och kraftfulla styrsystem som kan anpassas till en mängd olika tillämpningar.

- Motorstyrning
Frekvensomriktare och servosystem för kostnadseffektiv styrning av elmotorer med stor precision.

- Produktionssystem
Produkter för att effektivisera och kvalitetessäkra produktionsflöden.

Produkter

Produktnyheter

 • BPS Binar Production System

  Binar har varit verksam sedan 80-talet med att automatisera och effektivisera produktionsprocesser. Med dagens
  krav på effektiv enstyckstillverkning krävs en bra koppling mellan affärssystem (ERP) och människa/maskin. MES
  är en förkortning på Manufacturing Executing System, eller som vi enkelt säger: Stödsystem för effektiv produktion.
  Binar erbjuder ett mycket fl exibelt och modulärt system som kan anpassas till alla typer av affärssystem och
  tillverkningsprocesser. Man kan se Binars lösningar som en förlängning av affärssystemet ner till fabriksgolvet där
  värdet skapas.
  En stor fördel med Binars lösningar är att det inte bara handlar om smarta mjukvarumoduler, utan även ett helt koncept
  med smarta noder som kopplas samman i ett nätverk. Dessa noder utgör själva kopplingen mot tillverkningsprocessen.
  Man behöver inte enbart gå via traditionella PLC:er för att effektivt styra och mäta processen. Resultatet
  är en framtidssäkrad lösning som kan byggas på i ett stort antal varianter. Kontakta Binar Elektronik för att få veta
  mer om hur vi kan hjälpa er att öka produktiviteten i just er process.

  http://shop.binarelektronik.se/sv/6-produktionssyt...

 • Fieldbook F60 - 6" IP67, Android, Built-In 1D/2D barcode scanner

  FIELDBOOK F60
  Built-In 1D/2D barcode scanner
  6" display with 720x1280 pixels displays all the details even of complex apps. IP67 1.2m drop resistant on concrete and operating temp. -20° to +60°C. At the same time, the screen is protected from scratches and drops by Corning’s Gorilla® Glass. Glove operable!

  http://shop.binarelektronik.se/sv/surfplattor-smar...

 • OEE-räknare

  Binars OEE-räknare mäter och presenterar maskineffektivitet i lättförslåeliga nyckeltal. Flaskhalsar identifieras automatiskt och åtgärder kan fokuseras där de gör som störst nytta.

 • Takt- och Andonklocka

  Komplett Stand Alone-Takt och Andonsystem för visning av antal, läge, takt, stopp, rast och Andon. Systemet ger grepp om produktionsläget, förluster tydliggörs och den viktiga processen med ständiga förbättringar kommer igång.

  - Stand Alone-system som inte kräver överordnat system
  - Smarta funktioner – lätt att komma igång
  - Ljusstark LED-matris med tydliga färger
  - Klarar även tuffare industrimiljö

  http://shop.binarelektronik.se/sv/140-andon